Research Output

Journal article

Lov 2019-05-01 nr. 508 om ændring af lov om social service

Møgelvang-Hansen, P., 2019, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 3, p. 214-215 2 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2019-05-01 nr. 512 om ændring af lov om forberedende grunduddannelse m.fl.

Møgelvang-Hansen, P., 2019, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 3, p. 225-227 3 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2019-05-07 nr. 547 om ændring af erhvervsuddannelsesloven m.fl.

Møgelvang-Hansen, P., 2019, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 3, p. 228-234 7 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2019-05-07 nr. 549 om ændring af arbejdsmiljøloven

Møgelvang-Hansen, P., 2019, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 3, p. 253 1 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2019-05-07 nr. 550 om ændring af arbejdsskadesikringsloven m.fl.

Møgelvang-Hansen, P., 2019, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 3, p. 253-257 5 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2019-05-07 nr. 562 om ændring af lov om integrationsuddannelse m.fl.

Møgelvang-Hansen, P., 2019, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 3, p. 323-324 2 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2019-05-07 nr. 563 om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. m.fl.

Møgelvang-Hansen, P., 2019, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 4, p. 607-615 9 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2019-05-07 nr. 564 om ændring af lov om folkeskolen

Møgelvang-Hansen, P., 2019, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 4, p. 615-618 4 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lovbekendgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske retsafgørelser om privatretlige krav

Arnt Nielsen, P., 2009, In : Karnovs Lovsamling. p. 5236-5238

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lovbekendgørelse om hvilket lands retsregler, der skal anvendes på løsørekøb af international karakter.

Nielsen, P. A., 2000, In : Karnovs Lovsamling. p. 4531-4533

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lovbekendtgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske retsafgørelser om privatretlige krav

Arnt Nielsen, P., 2008, In : Karnovs Lovsamling. p. 5073-5075

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lovbekendtgørelse om hvilket lands retsregler, der skal anvendes på løsørekøb af international karakter

Nielsen, P. A., 2000, In : Karnovs Lovsamling. p. 4531-4533

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lovbekendtgørelse om hvilket lands retsregler, der skal anvendes på løsørekøb af international karakter

Arnt Nielsen, P., 2009, In : Karnovs Lovsamling. p. 6114-6116

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lovbekendtgørelse om hvilket lands retsregler, der skal anvendes på løsørekøb af international karakter

Nielsen, P. A., 2007, In : Karnovs Lovsamling. p. 5713-5715 3 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lovbekendtgørelse om hvilket lands retsregler, der skal anvendes på løsørekøb af international karakter

Arnt Nielsen, P., 2008, In : Karnovs Lovsamling. p. 5930-5932

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lovbekendtgørelse om hvilket lands retsregler, der skal anvendes på løsørekøb af international karakter.

Nielsen, P. A., 2001, In : Karnovs Lovsamling. p. 4731-4733

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lovbekendtgøresle om anderkendelse og fuldbyrdelse af nordiske retsafgørelser om privatlige krav

Nielsen, P. A., 2001, In : Karnovs Lovsamling. p. 4105-4107

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om visse havanlæg

Møgelvang-Hansen, P., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 4, p. 6135-6137

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed.

Nielsen, P. A., 2000, In : Karnovs Lovsamling. Supplementbind 5, p. 6247-6248

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser

Arnt Nielsen, P., 2009, In : Karnovs Lovsamling. p. 5238-5239

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser

Arnt Nielsen, P., 2008, In : Karnovs Lovsamling. p. 5075-5076

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser

Arnt Nielsen, P., 2005, In : Karnovs Lovsamling. p. 4683

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser.

Nielsen, P. A., 2000, In : Karnovs Lovsamling. p. 3923-3924

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser.

Nielsen, P. A., 2001, In : Karnovs Lovsamling. p. 4107-4108

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om Bruxelles: I-forordningen

Arnt Nielsen, P., 2009, In : Karnovs Lovsamling. p. 5185-5186

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om Bruxelles I-forordningen

Arnt Nielsen, P., 2008, In : Karnovs Lovsamling. p. 5022-5023

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om Bruxelles I-forordningen

Nielsen, P. A., 2008, In : Karnovs Lovsamling. p. 4887-4889 3 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om Domskonventionen mv.

Nielsen, P. A., 2000, In : Karnovs Lovsamling. p. 3887-3888

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om Domskonventionen mv.

Nielsen, P. A., 2001, In : Karnovs Lovsamling. p. 4070-4072

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om EF-domskonventionen mv.

Arnt Nielsen, P., 2005, In : Karnovs Lovsamling. p. 4644-4645

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om gennemførelse af konvention om hvilken lov, der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser

Nielsen, P. A., 2000, In : Karnovs Lovsamling. p. 4409-4410

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om gennemførelse af konvention om hvilken lov, der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser

Arnt Nielsen, P., 2009, In : Karnovs Lovsamling. p. 5974-5975

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om gennemførelse af konvention om hvilken lov, der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser

Arnt Nielsen, P., 2005, In : Karnovs Lovsamling. p. 5101-5302

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om gennemførelse af konvention om hvilken lov, der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser.

Nielsen, P. A., 2001, In : Karnovs Lovsamling. p. 4605-4607

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

Nielsen, P. A., 2008, In : Karnovs Lovsamling. p. 7510-7512 3 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om Haager-børnebeskyttelseskonventionen

Arnt Nielsen, P., 2008, In : Karnovs Lovsamling. p. 7799-7801

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om Haager-børnebeskyttelseskonventionen

Arnt Nielsen, P., 2010, In : Karnovs Lovsamling. p. 8132-8135

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om inkassovirksomhed

Arnt Nielsen, P., 2005, In : Karnovs Lovsamling. p. 6654-6660

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om inkassovirksomhed

Nielsen, P. A., 2000, In : Karnovs Lovsamling. p. 5642-5648

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om inkassovirksomhed.

Nielsen, P. A., 2001, In : Karnovs Lovsamling. p. 5848-5855

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch