Research Output

2000

Informationsteknologi og konkurrence: Microsoft-sagen

Riis, T., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 33-58 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Intellectual Property Law in Denmark

Riis, T., 2000, Copenhagen: Djøf Forlag. 228 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Intet over, intet ved siden af konkurrenceloven? konkurrenceloven kontra politiske beslutninger med konkurrencebegrænsende virkninger

Neergaard, U. B., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 159-206 48 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Introduktion til kreditretten

Lynge Andersen, L. & Werlauff, E., 2000, København: Karnov Group. 93 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Julebog 2000

Nielsen, R. (ed.), 2000, Djøf Forlag. 323 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Kommentarer til ændringer i arbejdsløshedsforsikringsloven

Møgelvang-Hansen, P., 2000, In : Karnovs Lovsamling. 4, p. 7063-7066

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til lov om biblioteksvirksomhed

Møgelvang-Hansen, P., 2000, In : Karnovs Lovsamling. 4, p. 7073-7077

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til retsplejelovens regler om brugeligt pant

Møgelvang-Hansen, P., 2000, In : Karnovs Lovsamling. 15, p. 7881-7884

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til retsplejelovens regler om umiddelbare fogedforretninger

Møgelvang-Hansen, P., 2000, In : Karnovs Lovsamling. 15, p. 7884-7889

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Konvention om hvilken lov, der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser: 80/934 EØF

Nielsen, P. A., 2000, In : Karnovs Lovsamling. p. 4410-4417

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kreditretten

Lynge Andersen, L. & Werlauff, E., 2000, 3. ed. København: Karnov Group. 494 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Kreta eller Hobro

Hemmingsen, K., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 249-258 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Lærebog i selskabsret 2: Kapitalselskaber

Krenchel, J. V. & Friis Hansen, S., 2000, København: Karnov Group. 528 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

La protection des droits sociaux fondamentaux dans l'ordre juridique du Danemark

Nielsen, R., 2000, La protection des droits sociaux fondamentaux dans les etats membres de l'union européenne. Bruxelles, p. 225-251

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Legislation: Implementation of the Burden of Proof Directive in Denmark

Nielsen, R., 2000, In : Bulletin legal issues in equality. p. 13-14

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Likabehandlingsprincipen gäller också i det militära

Roseberry, L., 2000, In : EU & Arbetsrätt. 1, p. 6

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Lovbekendgørelse om hvilket lands retsregler, der skal anvendes på løsørekøb af international karakter.

Nielsen, P. A., 2000, In : Karnovs Lovsamling. p. 4531-4533

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lovbekendtgørelse om hvilket lands retsregler, der skal anvendes på løsørekøb af international karakter

Nielsen, P. A., 2000, In : Karnovs Lovsamling. p. 4531-4533

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed.

Nielsen, P. A., 2000, In : Karnovs Lovsamling. Supplementbind 5, p. 6247-6248

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser.

Nielsen, P. A., 2000, In : Karnovs Lovsamling. p. 3923-3924

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om Domskonventionen mv.

Nielsen, P. A., 2000, In : Karnovs Lovsamling. p. 3887-3888

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om gennemførelse af konvention om hvilken lov, der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser

Nielsen, P. A., 2000, In : Karnovs Lovsamling. p. 4409-4410

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om inkassovirksomhed

Nielsen, P. A., 2000, In : Karnovs Lovsamling. p. 5642-5648

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om voldgift

Nielsen, P. A., 2000, In : Karnovs Lovsamling. p. 3929-3936

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Metoder til at modvirke lavtlønskonkurrence i Danmark

Nielsen, R., 2000, Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet: Rapporter till Nordiskt arbetsrättsligt möte 2000. Malmberg, J. (ed.). Stockholm, p. 29-45

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Michael Steinicke: EU-udbud og forhandling, Kbh v., 1999, 131

Nielsen, R., 2000, In : Ugeskrift for retsvæsen. 25, 47, p. 618

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Netbanking in EU: Andet bankdirektiv og kommissionens holdning til netbanking

Holdt, H., 2000, Netjura: Nordisk årbog for retsinformatik 1999. Koivumaa, A. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 106-117

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Nogle bemærkninger om forholdet mellem rettigheder i løsøre: Betydningen af henstand og kreditudvidelse

Lynge Andersen, L. & Gregersen, M., 25 Nov 2000, In : Ugeskrift for retsvæsen. 47, p. 606-611

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Nogle bemærkninger om U 1999.213 H - fonde og boafgift. Konsekvenserne for fondsbeskatningen

Lynge Andersen, L., 2000, In : Nyt om fonde. 7, p. 8-10

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Nordisk samarbejde på selskabsrettens område

Friis Hansen, S., 2000, Rätten (om)kring Øresund. Flodgren, B. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 67-85

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Normativitet og den praktiske anvendelighed af retsøkonomi

Riis, T., 2000, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 113, 3/4, p. 477-503

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Norsk finansaftalelov - perspektivet for Danmark?

Lynge Andersen, L., 2000, In : Ugeskrift for retsvæsen. 18, p. 215-220

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Nye domme

Lynge Andersen, L., 2000, In : Nyt om fonde. p. 5-6

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Ny fördragsartikel gav inte större utrymme för positiv särbehandling

Nielsen, R., 2000, In : EU & Arbetsrätt. p. 6

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Nyt fra lovgivningsfronten (1998-1999)

Lynge Andersen, L., 2000, In : Nyt om fonde. p. 2

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Obligationsretlig domssamling

Bryde Andersen, M., Lookofsky, J., Møgelvang-Hansen, P. & Sørensen, I., 2000, 10. ed. København: Djøf Forlag. 1081 p.

Research output: Book/ReportBook

OECD-modellens betydning ved fortolkning af intern dansk ret

Winther-Sørensen, N., 2000, In : Skat Udland. 1, p. 5-9

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Offentlige udbud i Øresundsregionen

Nielsen, R., 2000, Rätten (om)kring Øresund. Flodgren, B. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 141-164

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Om at smække kassen i: hovedmandens død og aftalelovens paragraf 21, stk. 1

Lynge Andersen, L., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 9-19 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Opfindelser, patenter, licenser

Wiborg, O., Nielsen, O. M. & Ryberg, B., 2000, København: Karnov Group. 157 p.

Research output: Book/ReportBookResearch