Research Output

2001

Internationale kreditaftaler

Tamasauskas, A., 2001, Julebog 2001. København: Djøf Forlag, p. 91-131 41 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

International pensionsbeskatning

Winther-Sørensen, N., 2001, Julebog 2001. København: Djøf Forlag, p. 291-314 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

International Trends: Requirements concerning the quality of movable goods and remedies for defects under the Principles of European Contract Law

Lando, O., 2001, Europäisches Kaufgewährleistungsrecht. reform und Internationalisierung des deutchen Schuldrechts. Köln, p. 61-78 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Introduction

Riis, T., 2001, Legal Aspects of Electronic Commerce. Fejø, J., Nielsen, R. & Riis, T. (eds.). 1. ed. København: Djøf Forlag, p. 129-130 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Introduction

Fejø, J., 2001, Legal aspects of electronic commerce. Fejø, J., Nielsen, R. & Riis, T. (eds.). 1. ed. København: Djøf Forlag, p. 129-130 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Introduction

Nielsen, R., 2001, Legal aspects of electronic commerce. Fejø, J., Nielsen, R. & Riis, T. (eds.). 1. ed. København: Djøf Forlag, p. 11-14 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Julebog 2001

Nielsen, R. (ed.), 2001, København: Djøf Forlag. 346 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Kapitalkrav i selskabsretten og skatteretten

Dam, H. & Friis Hansen, S., 2001, Festskrift til Bernhard Gomard: Den 9. januar 2001. Fejø, J., Lynge Andersen, L., Møgelvang-Hansen, P. & Nielsen, R. (eds.). København: Karnov Group, p. 73-98 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Kollektive overenskomster og konkurrenceretten

Nielsen, R., 2001, In : Ugeskrift for retsvæsen. 4, p. 27-32 6 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Kommentarer til lovbekendtgørelse om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste mv

Nielsen, R., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 16, bind 2, p. 1846-1847 2 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til lov om arbejdsgivers oplysningspligt

Nielsen, R., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 16

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til lov om billedkunst

Møgelvang-Hansen, P., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 4, p. 6167-6169

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje

Møgelvang-Hansen, P., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 10, p. 7765-7766

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Møgelvang-Hansen, P., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 16, p. 6050-6051

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Møgelvang-Hansen, P., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 2, p. 6050-6051

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til lov om forskelsbehandling

Nielsen, R., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 16

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse

Møgelvang-Hansen, P., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 1, p. 6006-6008

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder)

Møgelvang-Hansen, P., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 3, p. 6120-6122

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til Museumslov

Møgelvang-Hansen, P., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 5, p. 6254-6260

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til retsplejelovens § 588-600

Møgelvang-Hansen, P., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 16, bind 3, p. 3756-3764

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentar til lov (1981-03-25 nr.133) om Danmarks Forvaltningshøjskole

Møgelvang-Hansen, P., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 2000, 16. udg. bind 1, p. 638

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentar til lov (1994-05-18 nr.34) om produktsikkerhed

Møgelvang-Hansen, P., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 2000, 16. udg. bind 4, p. 4751-4757

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentar til lov (1996-05-22 nr.393) om Skovskolen

Møgelvang-Hansen, P., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 2000, 16. udg. bind 1, p. 584

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentar til lov (1996-06-12 nr.505) om Danmarks Journalisthøjskole som ændret ved L2000-04-12 nr. 263

Møgelvang-Hansen, P., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 16, 2000:1, p. 636-638

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentar til lov (2000-12-20 nr.1265) om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje

Møgelvang-Hansen, P., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 16, bind 1, p. 62938

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentar til lov (2000-12-20 nr.1325) om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik

Møgelvang-Hansen, P., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 2000, 16. udg. bind 1, p. 556

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentar til lovbekendtgørelse (1986-09-23 nr.669) om gældsbreve som ændret ved L1995-06-14 nr.389

Møgelvang-Hansen, P., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 2000, 16. udg. bind 4, p. 4534-4550

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentar til lovbekendtgørelse (1996-09-27 nr.864) om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger som ændret ved L2000-05-31 nr.482

Møgelvang-Hansen, P., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 2000, 16. udg. bind 1, p. 643-644

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentar til lovbekendtgørelse (1996-09-27 nr.865) om teknika

Møgelvang-Hansen, P., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 16, bind 1, p. 631-632

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentar til lovbekendtgørelse (2000-09-12 nr.905) om Danmarks Evalueringsinstitut

Møgelvang-Hansen, P., 2001, In : Karnovs Lovsamling. 16, bind 1, p. 697-699

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Koncerner, konkurrenceretten og andre hensyn

Fejø, J., 2001, Festskrift til Bernhard Gomard: Den 9. januar 2001. Fejø, J., Lynge Andersen, L., Møgelvang-Hansen, P. & Nielsen, R. (eds.). København: Karnov Group, p. 99-115 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Konkurrence- og kundeklausuler og andre erhvervsbegrænsede aftaler

Nielsen, R., 2001, In : Ugeskrift for retsvæsen. 10, p. 117-118 2 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Konvention om hvilken lov, der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, 80/934 EØF

Nielsen, P. A., 2001, In : Karnovs Lovsamling. p. 4607-4613

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kreditorforfølgning: Materiel foged- og konkursret

Eyben, B. V. & Møgelvang-Hansen, P., 2001, 4. ed. København: Gad. 423 p.

Research output: Book/ReportBook

Kredit til private: kreditaftaleloven 10 år

Lynge Andersen, L., 2001, Festskrift til Bernhard Gomard: Den 9. januar 2001. Fejø, J., Lynge Andersen, L., Møgelvang-Hansen, P. & Nielsen, R. (eds.). København: Karnov Group, p. 25-46 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch