Kulturel deltagelse - i teori og praksis

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Description

Hvad er relationen imellem autonomi og deltagelse? Inden for den visuelle kunst har autonomi været et grundlæggende aspekt. Det er reflekteret i idéen om kunstnerens autonomi, i idéen om kunstværkets autonomi og i idéen om kunststøttens autonomi i forhold til politiske direktiver. Deltagelsesparadigmet kan ses som et opgør med denne autonomi. Det er et opgør som praktiseres af kunstnere og kulturinstitutioner i forlængelse af traditionen fra det 20. århundredes avantgarde, der søgte at bryde med den borgerlige, elitære kunsts autonomi. Det er også et opgør, som praktiseres fra (kultur)politisk side, i form af forventninger til stigende grad af inddragelse, inklusion og involvering. Samtidig er der måske et afhængighedsforhold imellem autonomi og deltagelse? I deltagelsesprojekter distribuerer kunstneren og kulturinstitutionen sin autonomi – i form af ressourcer, kommunikationsplatform m.v. – til ”deltagerne”. Kan man tale om en form for distribueret autonomi – og om et symbiotisk forhold imellem autonomi og deltagelse?
Period5 Dec 2016
Event typeSeminar
LocationHorslunde, DenmarkShow on map