Hvad har forårsaget recessioner i Danmark og hvilke makroøkonomiske nøgletal kan at forudsige dem?

Mick Biehl

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Dette speciale undersøger årsagerne til begivenheder der har ført den danske økonomi ind i recessioner i nyere økonomisk historie, fra 1983 til i dag. Perioden indeholder 9 forskellige recessionsperioder af varierende længde og alvorlighed. Recessionsperioderne der anvendes er defineret af OECD. Infor-mationen fra den dybdegående analyse af historiske recessioner vil udgøre en inspirationel base for variabeludvælgelsen til en logistisk regressionsmodel, med det formål at udvikle et kvantitativt værk-tøj, som kan bruges som input i en makroøkonomisk sandsynligheds- eller risikomodel.
Ud fra denne målsætning, etableres først et teoretisk grundlag for identifikationen af faktorer og im-plementeringen af den empiriske analyse. Efter præsentationen af det teoretiske grundlag, følger en gennemgang af litteraturen indenfor recessioner og logistiske recessionsmodeller, for at undersøge hvordan recessioner opstår og hvilke faktorer der kan have forklarende værdi i en logistisk regression-smodel.
Dernæst præsenteres en teoretisk ramme for implementeringen af en analysere baseret på en logis-tisk regressionsmodel. Model algoritmen er fra lærebogen, Statistics and Data Analysis for Financial Engineering (Ruppert et al. 2015), og den er, for matematikkyndige, ikke en kompleks model, men i stedet en gennemtestet og ofte implementeret arbejdshest når det kommer til regressionsanalyse med en binær, faktorial afhængig variabel.
Den logistiske regressionsanalyse anvendes til at bygge en model, udfra et datasæt indeholdende makroøkonomiske nøgletalsvariable for den danske økonomi. Disse nøgletalsvariable er udvalgt på baggrund af de observerede informationer i litteraturen om tidligere danske recessioner og med yderligere input fra min vejleder Karl Hamenberg, Chefstrateg i Nordea Andreas Østerheden og Makroøkonomisk specialist i Nordea Jan Størup. Dette udgør fundamentet for den empiriske analyse, som indeholder testning og en evaluering af modellens præstation, på Dansk makroøkonomisk data for perioden juni 1983 til februar 2020.
Modellens kvalitet har vist sig god, fra en prædiktionsvinkel, hvor den indgår som én af flere in-put i en samlet analyse, hvor man forsøger at forudsige en økonomisk nedtur som fx en recession. Arbejdsløshedsraten, MSCI Danmark indekset og Rentekurven kan er anvendelige som danske reces-sionsindikatorer. Modellen kan stå alene men fra et økonometrisk perspektiv, kan den fungere som indikator for robustheden af det forhåndenværende markedsmiljø, og dermed også markedets evne til at modstå en krise som fx en pandemi eller en udenlandsk nationalstatsbankerot.
Flere aspekter af dette speciale vil danne grundlag for en diskussion, herunder kausaliteten i empirien, statistisk skævhed og praktisk anvendelighed. Resultaterne af den empiriske analyse vil, sammen med diskussionen, føre til forslag af emner til videre forskning.

UddannelserCand.merc.mat Erhvervsøkonomi og Matematik, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2020
Antal sider56
VejledereKarl Harmenberg