Virksomhedsomdannelse med generationsskifte for øje

Liv Ravnkilde Christrup & Linette Nygaard Wahlstrøm

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

Danmark har vi i relation til personbeskatning en progressiv skat1 , som er et skatteprincip, der betyder at jo højere skattegrundlaget er, des højere er skatteprocenten. Der betales altså mere i skat af den sidst tjente krone, end den først tjente. Dette princip har til formål at udligne uligheden for de forskellige indkomstgrupper i landet, men gør også at mange personer og virksomhedsejere har et ønske om at optimere skattemæssigt. Der blev i 1987 gennemført en skattereform2 , der gjorde det muligt for selvstændige erhvervsdrivende at anvende nogle af de skattemæssige fordele, der er ved at have et selskab. Med virksomhedsskatteordningen (VSO) fik selvstændige erhvervsdrivende nemlig nu mulighed for at få separat beskatning af personlig indkomst og kapitalindkomst, og det blev muligt at foretage opsparing af overskud i virksomheden, som kun bliver beskattet med en foreløbig skat, svarende til selskabsskatten på aktuelt 22%3 . Jf. § 1. Stk. 1 i lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), er det alle skattepligtige personer, der driver selvstændig virksomhed, der kan anvende VSO. Selvom der er mange fordele ved at anvende VSO, er det ikke altid den bedste ordning på længere sigt, og der kan være flere grunde til, at vurdere mulighederne for at omdanne sin virksomhed til et selskab. Men en af de væsentligste, ud over den juridiske hæftelsesafgrænsning, er ønsket om salg eller generationsskifte. Ved ønsket om fremtidig salg eller generationsskifte, er der flere faktorer der spiller ind, i forhold til hvad der er mest optimalt at gøre lige nu og her. Mange vil nok i de fleste tilfælde vurdere, at det er bedst at omdanne til et selskab inden salget, ved enten at benytte den skattepligtige eller den skattefrie metode, men der kan også være situationer der taler for, at blive i VSO og sælge uden omdannelse forinden. Vi har i denne opgave taget udgangspunkt i en fiktiv case, nemlig virksomheden ”BeHealthy”, som er ejet at Lisbeth Schulz. BeHealthy er en app, der gør det nemmere for forbrugeren at få overblik over de mange steder der bliver solgt færdiglavet sund mad. Lisbeth har stor succes med app’en og jo større virksomheden bliver, jo større er risikoen også i forhold til hendes personlige hæftelse. Lisbeth har ydermere et ønske om at sælge virksomheden en gang i fremtiden, eller lave et generationsskifte over til sønnen og Lisbeth har hørt at det er bedst at omdanne virksomheden inden. Vores opgave vil derfor handle om hvad der skattemæssigt, erhvervsretligt, og ikke mindst økonomisk bedst kan svare sig for ejeren af BeHealthy, i forbindelse med en eventuel omdannelse med salg/generationsskifte for øje

UddannelserHD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2019
Antal sider90