Towards a Relationist Theory of Organization: The Agency of External Actors in Communicative Constitution

Frederik Schade

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstract

I de senere år har et kommunikativt perspektiv på organisationers eksistens vundet betydelig anseelse. I dette perspektiv opstår organisationen som en kollektiv enhed og struktur igennem kommunikative processer. Her ses ’interne’ aktører (herunder først og fremmest organisationens medlemmer) som konstituenter af ’deres’ organisation. Om end en kommunikativ tilgang på mange måder viser sig lovende for organisationsteorien, demonstrerer jeg i dette teoretiske speciale, hvordan et fokus på ’interne’ aktører alene i organisationens kommunikative konstituering må anses som et begrænset perspektiv. Ved inddragelse af den institutionelle teoris forståelse af relationen mellem en organisation og dens omverden problematiserer jeg dette fokus på ’interne’ frem for ’eksterne’ konstituenter og illustrerer, hvordan organisationens kommunikative konstituering med fordel kan anskues som en ’åben’ proces, hvor enhver aktør i princippet kan deltage. På denne baggrund undersøger jeg, hvordan situationen er anderledes i praksis, hvor forhandlinger mellem aktører, der evaluerer hinandens legitimitet gennem inddragelse af præetablerede referencerammer, resulterer i begrænsningen af anerkendte talspersoner. I denne teoretiske model fremstår organisationen i mindre grad som en entydig, veldefineret størrelse; snarere giver definition af organisationen potentielt anledning til kontroverser mellem en heterogen masse af aktører, hvoraf organisationen ’selv’ og dens medlemmer kun udgør én (eller få) af stemmerne.

UddannelserCand.merc.kom Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2018
Antal sider78
VejledereLars Thøger Christensen