Mod en ny definition på corporate activism

Marie Louise Klibo & Anna Piilgaard Sørensen

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstract

Denne afhandling komplimenterer den begrænsede litteratur, der eksisterer på fænomenet corporate activism. Vi undersøger fænomenet ved at basere vores undersøgelse på den empiriske virkelighed, som den øvrige litteratur på området endnu ikke forholder sig til. Formålet med den nærværende afhandling, er at komplimentere den eksisterende litteratur ved at foreslå en mere præcis og empirisk funderet forståelse af, hvad corporate activism er. Dette gøres ved at besvare tre underspørgsmål hvori vi først ønsker at klarlægge eksisterende videnskabelige konceptualiseringer, dernæst vil vi identificere forskelle i typer af politiseret kommunikation på sociale medier, og slutteligt vil vi konkretisere den nuværende forståelse af fænomenet ved at adskille corporate activism fra politiseret kommunikation. Vi anvender grounded theory metode, til at analysere vores empiriske data, for at kunne fundere vores bidrag til feltet i en empirisk virkelighed. Som foreskrevet af grounded theory, har vi foretaget to komparative analyser, først har vi sammenholdt og dermed kategoriseret vores empiriske data, og dernæst har vi sammenholdt disse kategoriseringer af data med den eksisterende teori. Vi finder frem til, at de eksisterende videnskabelige konceptualiseringer, lægger op til en bred fortolkning af corporate activism. Endvidere, afslører en sammenholdning af den empiriske data og eksisterende teori, nuancer i den politiserede kommunikation som den nuværende litteratur på corporate activism overser. På baggrund af vores komparative analyse kan vi konkretisere forståelsen af corporate activism, og foreslå en ny empirisk funderet definition, som er på én gang utvetydig såvel som den inddrager eksisterende konceptualiseringer fra litteraturen. Vi samler vores bidrag i et konceptuelt skema, som er anvendeligt for andre forskere på området, der ønsker at bygge videre på forståelsen af corporate activism. Slutteligt, diskuterer denne afhandling corporate activism som en ny form for uformel politisk deltagelse.

UddannelserCand.merc.kom Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2020
Antal sider111
VejledereAnne Vestergaard