Den performative karakter af visualisering i strategisk kommunikation og ledelse

Christina Hesel Nissen

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstract

Med en stigende tilstedeværelse af visuelle repræsentationer i organisatoriske sammenhænge er kommunikations- og ledelsesvidenskaben for nyligt begyndt at undersøge, hvordan visualisering kan konstruere og udtrykke mening og skabe forandring. Indtil nu har ledelseslitteraturen primært fokuseret på verbal tekst og sprog, og derfor er visualisering og visuelle repræsentationer et nyt og anbefalet forskningsområde. Ifølge litteraturen kan det visuelle, og oftest i sammenspil med det verbale, forbedre forståelse, læring, arbejdsindsats, beslutningstagen og problemløsning. Med min selvkonstruerede teoretiske model skabt på baggrund af organisations- og ledelsesteori, visuel og retorisk analyse samt diskurs analyse, og en case illustration af virksomheden Rains, undersøger denne afhandling emnet den performative karakter af visualisering i strategisk kommunikation og ledelse. Afhandlingen besvarer på baggrund af min model, dataindsamling og dataanalyse hvordan organisatoriske illustrationer og visuelle repræsentationer kommunikerer, organiserer og performer strategisk. Modellen og casen af Rains forklarer og illustrerer, at en leder med fordel kan anvende visualisering og visuelle repræsentationer til at skabe forandring i form af blandt andet forbedret hukommelse, indlæring, indsats, problemløsning og beslutningstagen samt forståelse af eksempelvis strategisk retning, værdier og målsætninger. Introduceres visuelle repræsentationer meningsfuldt af en leder, som opfattes kompetent af de udvalgte deltagere i kommunikationen, eksempelvis ansatte, påvirkes menneskets hjerne, mentale processer og adfærd positivt, og dermed kan lederen formå at kommunikere mening og skabe de nævnte mål og effekter.

UddannelserCand.merc.kom Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2021
Antal sider83
VejledereSteffen Blaschke