Effekten af Influencere: Influenceres Indflydelse på Start-up-modebrands Et casestudie af Daniel Silfen

Louise Christina Sieverts & Sofie Monk Pedersen

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Modeindustrien præges i stigende grad af brugen af indflydelsesrige individer, populært kaldet influencere, som markedsføringsredskab i et forsøg på at nå de mere end 3 milliarder aktive forbrugere på de sociale medier. Da influencermarketing er omkostningseffektivt, er det et populært middel blandt start-ups samt små og mellemstore modevirksomheder. Dette er på trods af manglende forskning i influenceres specifikke påvirkning af forbrugernes opfattelse af brands. Med dette udgangspunkt vil denne kandidatafhandling besvare følgende problemstilling: hvordan benytter start-up-modebrands influencere som led i at opbygge deres brandidentitet, og har dette indflydelse på forbrugernes opfattelse af brandet? Formålet med afhandlingen er således at bidrage til den begrænsede eksisterende litteratur på området og åbne op for yderligere forskning. Som en del af dette tages der udgangspunkt i et enkelt casestudie, start-upmodebrandet Daniel Silfen, der designer accessories til modebevidste kvinder i alderen 18-24 år. For at kunne besvare afhandlingens problemstilling bedst muligt arbejdes der med fire undersøgelsesområder: 1) forbrugernes brug af mode, 2) forbrugernes brug af influencere, 3) start-up-modebrands’ brug af influencere og 4) indflydelsen af denne brug på forbrugernes opfattelse af start-up-modebrands. Til fjerde undersøgelsesområde anvendes Kellers Brand Resonance Model som struktur og analyseapparat for at give et detaljeret indblik i, hvordan brandets brug af influencere har en indflydelse på denne brandopfattelse. Afhandlingens videnskabelige standpunkt er socialkonstruktivistisk, da der argumenteres for at fænomener såsom mode og trends skabes gennem netværkseffekter og dermed i sociale interaktioner. I besvarelsen anvendes kvalitativ primærempiri i form af et ekspertinterview med casestudiet, Daniel Silfen, samt semistrukturerede, dybdegående interviews med forbrugere. Med afsæt i ovenstående konkluderes det, at start-up-modebrands benytter influencere til at skabe kendskab og tilegne sig specifikke associationer for dermed at opbygge en brandidentitet. Undersøgelsen viste dog, at forbrugernes opfattelse af produkt- og influencerrelevans er altafgørende for, hvorledes brugen af influencere har en effekt på brandopfattelsen. Ved manglende relevans kan den brandidentitet, som brands påtænker at kommunikere, blive opfattet anderledes af forbrugerne. På trods af disse forbehold konkluderes det, at startup-modebrands’ brug af influencere har stor indflydelse på forbrugernes opfattelse af brandet, og at dette i særdeleshed manifesterer sig i brand identity, brand meaning og brand responses. Ydermere konkluderes det, at brugen af influencere ikke kan stå alene.

UddannelserCand.merc.kom Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2018
Antal sider450