Statistisk modellering af ekstreme værdier

Anders C. T. J. Thomsen

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Denne kandidatafhandling er et studie i Ekstrem Værdi Teori (EVT), og diverse statis-tiske metoder til at beskrive adfærden af ekstreme hændelser. Udvalgte dele af teorienbeskrives og med et afsæt i relevant finansielt data efterprøves dele af denne. Fællesfor afhandlingen er antagelsen af uafhængigt identisk fordelt data (iid). Del 1 berørerasymptotiske modeller, og dækker både blok - og grænseværdi modeller, dette efter-prøves og analyseres på to serier af aktiekurser, Mærsk B og Novo Nordisk B. Dernæstintroduceres et teoretisk indblik i Poisson processer til modellering af ekstreme værdier.Til slut i del 1 introduceres multidimensionelle modeller af ovenstående, og afsluttesmed at berøre modellering af afhængige serier af data. Del 2 omhandler brugen af EVTtil at modellere finansiel risiko, herunder Value-at-Risk (VaR) og Expected Shortfall(ES) og disses sammenhæng med EVT. Del 3 fokuserer på diskussion af de forskelligemetoder og modeller, og afsluttes med en konklusion af det analyserede, såvel somafhandlingen generelt.

UddannelserCand.merc.mat Erhvervsøkonomi og Matematik, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2019
Antal sider77
VejledereDorte Kronborg