Skattefri eller skattepligtig virksomhedsomdannelse?

Line Dejbjærg Winther

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

Ved opstart af en personlig virksomhed er der flere parametre der spiller ind. Hvilken virksomhedsform er mest fordelagtig, hvilket konsekvenser har det at vælge den ene form frem for den anden regnskabs- og skattemæssigt, og er det mest fordelagtigt at vælge en skattefri virksomhedsomdannelse frem for en skattepligtig omdannelse? En af de vigtigste overvejelser i forbindelse med opstart af en virksomhed, er om det skal ske i personligt regi eller i selskabsform. Der er fordele og ulemper ved begge valg, og der er mange parametre der spiller ind i overvejelsen, såsom hvordan virksomhedsejeren hæfter for virksomhedens forpligtelser, de administrative krav forbundet med valget af virksomhedsform samt hvordan valget af virksomhedsform påvirker ejeren skattemæssigt. I år 2016 var der over 5.200 iværksætterselskaber i Danmark. Dette er en vækst på 4.100 selskaber eller 360 pct. siden den nye selskabsform rettet mod iværksætteri kom til i år 2014. Det er muligt at stifte et iværksætterselskab for blot 1 kr., dog har iværksætterselskaberne ikke mulighed for at foretage udlodning før der er en fri reserve på 50.000 kr.1 Udviklingen i antallet af iværksætterselskaber gjorde at iværksætterselskaber i år 2016 repræsenterede 8 pct. af nye firmaer, hvorimod enkeltmandsvirksomheder repræsenterede 51 pct. og anpartsselskaber 31 pct. På baggrund af statistikkerne lader det til at tendensen er at mange iværksættere opstarter i personligt regi, hvorefter de senere foretager en virksomhedsomdannelse. I hovedopgaven vil jeg forsøge at identificere hvilke regnskabsmæssige og skattemæssige problemstillinger, der gør sig gældende ved etablering af henholdsvis en personlig virksomhed og et selskab. Endvidere vil opgavens fokus være på en virksomhedsomdannelse, hvor der er flere alternativer til hvordan en virksomhedsomdannelse foretages baseret på de valg iværksætteren tager ved stiftelsen af virksomheden. For at kunne vurdere om der bør foretages en virksomhedsomdannelse, er det essentielt at have indsigt i fordelene og ulemperne ved en personlig ejet virksomhed kontra selskabsform. Herefter om det er mest fordelagtigt at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse jf. virksomhedsomdannelsesloven eller en skattepligtig virksomhedsomdannelse, som sker efter afståelsesprincippet. I opgave vil der blive inddraget en case virksomhed, fremadrettet kaldet Stengård, som vil danne grundlag for de foretagne beregninger m.v.

UddannelserHD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2018
Antal sider61