Short-termism: Empirical Research on Short Term Management

Gustav Törnqvist & Kristian Melchior

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstract

Denne masteravhandlingen er skrevet om temaet short-termism, som omhandler kortsiktig ledelse og hvorvidt fokus på å nå kortsiktige mål går på bekostning av langsiktig verdiskaping. Vi forsøker å identifisere dette i en empirisk undersøkelse, hvor vi anvender verdien av vesting1 egenkapital hos ledelsen som et mål for økt fokus på kortsiktig aksjekurs. I undersøkelsen finner vi at vesting for CEO medfører en reduksjon i selskapets investeringer på kvartalsbasis, målt ved forsknings- og utviklingskostnader, samt investeringer i anleggsmidler. Ytterligere finner vi ingen signifikant sammenheng mellom vesting og regnskapsmessige resultatmål. Vi identifiserer en svak nedgang i risikojustert avkastning i tidsperioden omkring offentliggjørelsen av kvartalsrapporter i kvartaler hvor ledelsen har et økt fokus på den kortsiktige aksjekursen. Langsiktig risikojustert avkastning er ikke funnet påvirket av vesting. I lys av dette virker endringene i investeringsadferd, i sammenheng med vesting og økt fokus på kortsiktig aksjekurs, ikke å være drevet av opportunisme eller å være verdidestruerende. Vi finner at selskapskarakteristikker tilknyttet asymmetrisk informasjon forsterker effekten av vesting på investeringer, men at denne effekten motvirkes av styresammensetninger med færre medlemmer eller ved at CEO og styreformann-rollen er adskilt. Relatert til høyere verdier for vesting egenkapital for styremedlemmer som ikke er CEO, finner vi en negativ sammenheng med mål for regnskapsmanipulering, i tillegg til at dette negativt påvirker deres rolle som et uavhengig kontrollorgan i forhold til CEO. Overordnet finner vi bevis for at CEO vesting medfører investeringskutt, men at det ikke kan betegnes short-termism ettersom det ikke har en negativ effekt på langsiktig verdiskapelse, og at vesting hos ytterligere styremedlemmer påvirker selskapsadferd

UddannelserCand.merc.fir Finansiering og Regnskab, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2019
Antal sider172