Sammenligning af kapitalstruktur

Nikolaj Ditlevsen & Mark Kure Tofterup

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

En virksomheds finansiering er opbygget af enten egenkapital eller en kombination af egenkapital og fremmedkapital. Dette er med til at bestemme selskabets kapitalstruktur, og andelen af fremmedkapital i selskabet er med til at bestemme selskabets gearing. Selskaber med en lav gæld, eller næsten ingen gæld, vil altså have en lav gearing. Der kendes en lang række teorier, som alle forsøger at vise hvilken kapitalstruktursammensætning, der er mest optimal for en virksomhed. Nogle mener at jo højere gæld, jo mere optimalt, da det giver et skatteskjold og dermed en potentiel højere værdi af virksomheden. Andre mener at det at have en høj gæld kan sende et negativt signal af virksomheden, og muligt reducere handelsfriheden. I forhold til valg af kapitalstruktur ses det også, at interessenter kan have indflydelse på valg af kapitalstruktur samt at virksomhedens branche og strategi kan spille ind. Giver gearingen en fordel i forbindelse med værdiansættelsen af virksomheden, vil en høj gearing være i aktionærernes interesse, hvor kreditorer vil være mindre begejstrede, da de dermed står med større risiko. Vi har før hørt at selvom en høj gearing kan være mere fordelagtigt for en virksomhed, ses det også at selskaber med lav gearing ofte er dem, som klarer sig bedst1. Derfor findes det interessant at undersøge om kendt teori om kapitalstruktur samt strategiske og branchebetonede forhold, kan forklare selskabernes dispositioner, som foretages i forbindelse med sammensætning af kapitalstruktur.

UddannelserHD Finansiering, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2019
Antal sider83