On the Mean Reversion of Capital Structures in Valuation Methodologies

Claus Kjær Jørgensen

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Formålet med denne afhandling er at undersøge den ofte anvendte antagelse i værdiansættelser at firmaers kapitalstruktur, over tid, vil bevæge sig mod et gennemsnit og derved udvise mean reversion. Ud fra et teoretisk synspunkt kan dette fænomen forklares via afbalanceringsteorien, der argumenterer for et optimalt punkt af kapitalstruktur, der balancerer mellem fordele og ulemper, som selskaber vil styre efter. Litteraturen hvad angår kapitalstruktur er generelt modsigende, med empiriske resultater der støtter forskellige teorier. Få empiriske studier har fokuseret specifikt på at teste mean reversion fænomenet i kapitalstuktur på trods af dets prævalens i praktiske anvendelser af værdiansættelse. Denne afhandling adresserer specifikt denne antagelse ved at teste for mean reversion i kapitalstrukturer på både individuelt firma niveau samt med en paneltilgang. Jeg undersøger den empirisk baggrund for antagelsen om mean reversion og tester holdbarheden af denne antagelse ved at foretage unit root tests på selskaber fra S&P 500 indekset i tidsperioden fra 1980 til 2019. Samtidigt identificerer jeg finansielle karakteristika der differentierer sig mellem selskaberne. Derudover diskuterer jeg den nye bølge af grønne finansielle instrumenter, og disses potentielle indflydelse på kapitalstruktur i fremtiden. Mine resultater indikerer, at antagelsen omkring mean reversion af kapitalstruktur ikke altid er holdbar. Individuelle tests indikerer en trend imod mean reversion, mens panel tests indikerer et mere blandet forhold. Karakteristika mellem selskaberne indikerer en størrelses forskel mellem grupperne, hvor de firmaer der udviser mean reversion af deres kapitalstrukturer er mindre end firmaer der ikke udviser denne tendens. Mere blandede forhold observeres omkring andre karakteristika såsom profitabilitet og værdiansættelse. Diskussionen om grøn finansiering viser en trend inden for området, som både praktiserende analytikere der arbejder med værdiansættelse og finansielle managers i selskaber bør være opmærksom på. Særligt den nemmere adgang til kapital ved påvisning af en bæredygtig agenda har potentialet til at skabe nye finansieringsmuligheder for en lang række selskaber og derved påvirke kapitalstrukturer.

UddannelserCand.merc.fir Finansiering og Regnskab, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2020
Antal sider90