Official Misconduct in Danish Municipalities: How Built can Constrain the Pursuit of Private Gain

Cecilie Barner Jensen, Mikkel Gram Petersen & Trine Stærk Christensen

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Formålet med denne afhandling er at undersøge, om skyld kan minimere embedsmisbrug. Specialet får blandt andet relevans gennem den høje grad af tillid, der karakteriserer den danske samfundsmodel. Embedsmisbrug er en trussel mod denne tillid, hvorfor det er essentielt at undersøge, hvordan det kan minimeres. Specialet udgør et casestudie, hvor der er søgt aktindsigt i embedsmisbrugssager i samtlige danske kommuner. Resultatet af denne aktindsigtsproces er, at 80 kommuner ikke har haft nogle embedsmisbrugssager, 13 kommuner afviste anmodningen, og fem kommuner gav aktindsigt i tilsammen 12 embedsmisbrugssager. Dette udgør det empiriske grundlag. Med udgangspunkt i det empiriske grundlag undersøges først, hvordan embedsmænds beslutningstagning påvirkes i forhold til embedsmisbrug. Besvarelsen af dette spørgsmål inddrager både neoklassiske og adfærdsøkonomiske teorier i form af Public Choice og begrænset rationalitet for at udvide forståelsen af embedsmisbrug. Det konkluderes, at de omkringliggende institutioner samt kognitive begrænsninger påvirker embedsmændenes beslutningstagning i forhold til embedsmisbrug. Herefter undersøges mere konkret, hvordan skyld kan påvirke embedsmænds adfærd i forhold til embedsmisbrug. Herunder inddrages teori om skyld som værende en følelse, individet søger at undgå. Det konkluderes, at de embedsmænd, der er anklaget for embedsmisbrug, anvender forskellige strategier til at retfærdiggøre deres adfærd for at undgå at blive pålagt skyld. Afhandlingen konkluderer, at skyld kan minimere embedsmisbrug. Skyld har evnen til at begrænse embedsmænds stræben efter at øge deres egen nytte, såfremt skyld indarbejdes i de omkringliggende organisatoriske rammer.

UddannelserMsc in Business Administration and Philosophy, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2019
Antal sider158