Nordiske Hedgefondes performance i perioden fra 2007 til 2019

Mads Rohde Tornhøj

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

Industrien for alternative investeringer er styrket væsentligt i de senere år. Hovedsageligt fordi store- og institutionelle investorer har allokeret store mængder af kapital hertil, drevet af deres søgning efter diversificering og, ikke mindst, i jagten på afkast. De lave renteniveauer har nemlig øget søgningen heri og gjort andre traditionelle finansielle markeder højt prisfastsatte. Selvom hedgefonde, der ofte er udsatte for negativ omtale og synspunkter, har oplevet en markant stigning i investeret kapital igen efter finanskrisen. Endnu en årsag til denne vækst kan formentlig også tilskrives, at der er blevet flere personer med store formuer, og denne gruppe af investorer tegner sig for en stor del af investeringerne i hedgefonde. Tillige kan den øgede investerede kapital i hedgefonde tilskrives, at flere pensionsfonde investerer i hedgefonde end nogensinde før. Hedgefonde har, og bliver, ofte anset for at være en hemmelighedsfuld og spekulativ investeringsform, men der har imidlertid udviklet sig et mere nuanceret syn på hedgefondene, og investorernes interesse herfor er samtidig øget markant. Efterhånden som investorer bliver mere sofistikeret i deres forståelse af disse investeringer, fortsætter industrien med at udvikle sig. Hedgefonde investerer i aktier og obligation med en langt højere grad af frihed og fleksibilitet end traditionelle investeringsforeninger. En hedgefond er kendetegnet ved typisk at have en kompleks porteføljekonstruktion, hvor gearing og et bredt antal finansielle instrumenter ofte indgår som et væsentligt element. Kompleksiteten i hedgefondenes investeringer, har hidtil gjort dem attraktive og relevant, men samtidig kan det være svært, at analysere og gennemskue hedgefondene. Den første nordiske hedgefond blev registreret i Sverige i 1996, og særligt siden 00’erne er både den globale- og nordiske hedgefond industri vokset. Generelt viste hedgefond industrien sig at være overraskende robuste over for udviklingen på især aktiemarkederne tilbage i starten af 00’erne. Hedgefonde er kendetegnet for deres evne til at kunne genere absolut afkast uafhængigt af den generelle markedsudvikling. Det findes derfor interessant, generelt, at se nærmere på hedgefonde som investeringsobjekt samt undersøge, hvordan de hedgefonde, der har overlevet finanskrisen og stadig eksisterer i dag, har performeret over en længere årrække.

UddannelserHD Finansiering, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2019
Antal sider87