Nonverbal Behaviours of Charismatic Leadership: A Case Study of the NCouragers Denmark, Nestlé

Anders Hansen & Mathias Bruhn

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstract

Indenfor forskning af erhvervsøkonomi og ledelse, er det bevist, hvordan ledelse har en betydelig indflydelse på teams, organisationer og hvordan lande bliver styret. Indenfor forskningsfeltet, er karismatisk ledelse anerkendt som en ledelsestype, der gavner både organisationer og deres ansatte. Dette er konstateret i forhold til økonomisk afkast såvel som indre motivation og velvære for medarbejdere. For at sikre karismatisk ledelse, skal individet blandt andet være i stand til at udøve specifikke nonverbale adfærd inden for de tre kerneelementer som udgør karisma: Presence, Power og Warmth.
Kandidatafhandlingens formål er at undersøge, hvordan karismatisk ledelse opstår baseret på nonverbal adfærd i en arbejdsgruppe uden et formelt hierarki. Dette er undersøgt gennem observationer og fortolkninger af nonverbal adfærd i et casestudie af en uformel arbejdsgruppe i organisationen Nestlé Danmark. Afhandlingens teoretiske ståsted bliver anvendt til at analysere de empiriske data, som er indsamlet gennem udforskende interviews, observationer, videooptagelser og semi-strukturerede interviews.
Afhandlingens analyse fandt blandt andet frem til, at et gruppemedlems mangel på Presence adfærd skaber en følelse af frustration hos de andre medlemmer, og derigennem en oplevelse af det afholdte møde som værende spild af tid. Modsætningsvist har specifikke nonverbale adfærd indenfor Presence en positiv effekt på gruppemedlemmerne generelt. Power adfærd er undersøgt til at være betydeligt sværere for gruppemedlemmerne at opfatte. Dog får anvendelsen af Power adfærd individet til at føle sig forsikret og i kontrol, som et resultat af at være nær en person der udøver Power adfærd. Denne adfærd blev i højere grad observeret underbevidst af gruppemedlemmerne. Ifølge afhandlingens resultater, skaber udøvelsen af Warmth adfærd en følelse af at være komfortabel med og energisk efter at deltage aktivt i arbejdsgruppen. Ydermere, oplever gruppemedlemmer at de føler sig anerkendt, som følge af de specifikke nonverbale Warmth adfærd, udøvet af et individ som derigennem fremstår mere empatisk og forstående.
Gennem afhandlingen er der fundet frem til 18 specifikke nonverbale adfærd: tre indenfor Warmth, otte indenfor Power og ti indenfor Presence. Tre af disse er koblet til både Power og Presence. Alle 18 adfærdstyper er undersøgt til at have både positive og negative påvirkninger på gruppemedlemmerne.
Som følge af resultaterne kan det konkluderes, at gennem anvendelse af specifikke nonverbale adfærd, kan karismatisk ledelse etableres. Ved anvendelse af de nonverbale adfærd vil det udøvende individ fremstå mere eller mindre karismatisk, og påvirke de deltagende gruppemedlemmer herefter. Resultaterne tyder endvidere på, at ved en kombination af de 18 specifikke nonverbale adfærd kan en leder opnå en endnu større grad af ovennævnte effekter, samt et endnu stærkere grundlag for karismatisk ledelse af en uformel gruppe.

UddannelserCand.merc.psyk Erhvervsøkonomi og Psykologi, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2020
Antal sider115
VejledereMinna Paunova