Analyse af nøjagtigheden af analytikeres aktiekursmål

Christoffer Gjessing Terkildsen & Oliver Lønstrup Thorsen

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

I dette speciale undersøger vi sammenhængen mellem nøjagtigheden af aktiekursmål og forskellige forklarende variable. Gennem en litteraturgennemgang når vi frem til 20 forskellige variable som vi mener potentielt kan have indflydelse på nøjagtigheden af aktiekursmål, alle delt op på enten analytiker specifikke, finansielle eller metodiske variable. Fremfor at undersøge faktiske aktieanalyser fra professionelle aktieanalytikere, undersøger vi værdiansættelser begået af studerende som led i deres afsluttende afgangsprojekt på Copenhagen Business School. Litteraturen viser, at professionelle analytikere deltager i et principal-agentproblem mellem arbejdsgiver og investorer, der leder analytikere til at udgive kursmål med positiv bias. Da vores speciale fokuserer på studerende, er vores hypotese at de ikke er udsat for de samme incitamenter som professionelle analytikere, og dermed kan vores undersøgelser danne baggrund for en unik indsigt i hvordan f.eks. valg af værdiansættelsesmodel, budgetadfærd, uddannelsesbaggrund, køn og antagelser gjort i terminalværdileddet påvirker nøjagtigheden af aktiekursmål uden påvirkning fra ovenstående faktor. Vores dataset består af 321 værdiansættelser af danske og udenlandske børsnoterede selskaber. Vi benytter os af gængse statistiske metoder, hvor vi kontrollerer for potentielle variable der kan påvirke vores konklusioner, til at undersøge vores hypoteser. Vi finder bl.a. at uddannelsesbaggrund, køn, historisk omsætningsvolatilitet, valg af værdiansættelsesmodel(ler), den historiske periode medtaget i projektet og sammenhængen mellem ROIC og WACC i terminalperioden spiller en rolle i nøjagtigheden af studerendes aktiekursmål. Vi finder også at studerende generelt er unøjagtige og at de udviser konsistent positiv bias i deres kursmål. Imens konklusionen på vores indledende analyse, som viser at studerende generelt er unøjagtige og udviser positivt bias, antages at være robust, lider styrken af vores konklusioner omhandlende forklarende variable generelt under, at vi ikke har kunne kontrollere for alle variable, der potentielt kan påvirke vores resultater. Dette skyldes til dels generelle begrænsninger i størrelsen af vores datasæt, når vi kontrollerer for disse variable. Vi foreslår derfor en mere gennemgribende gennemgang af disse forhold i fremtidige undersøgelser, for at sikre stærkere og mere robuste konklusioner.

UddannelserCand.merc.fir Finansiering og Regnskab, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2021
Antal sider118
VejledereThomas Plenborg