Forældrekøb i et skattemæssigt perspektiv af nyt lovingreb fra 2021

Andreas Dyrbøl

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

Denne afhandling er forfattet i forbindelse med HD-uddannelsen Regnskab og Økonomistyring på CBS i perioden januar til maj 2021. Afhandlingens problemstilling er opdaget under mit daglige virke hos Revisionsfirmaet Gutfelt A/S og efterfølgende konkretiseret via kollegaer og sparring fra min vejleder, Christian. I denne forbindelse vil jeg takke mine kollegaer og min vejleder for deres input og støtte gennem udarbejdelsen af projektet. Mit ønske med denne afhandling er at belyse, hvilke overvejelser der skal gøres i forbindelse med forældrekøb, således at skatteyder i et skattemæssigt perspektiv opnår mindst mulig beskatning. Herudover håber jeg, at afhandlingen vil overskueliggøre mulighederne, fordelene og ulemperne ved forældrekøb, således at skatteyderne får bedst mulige grundlag for fremtidige beslutninger.

UddannelserHD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2021
Antal sider89