Virksomhedsomdannelse af et Interessentskab: Skattepligtig kontra skattefri virksomhedsomdannelse

Tobias Ahlgren Vium & Camilla Borella Christiansen

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

Mange iværksættere starter op som værende selvstændige og driver dermed deres virksomhed i personligt regi. Det er forholdsvist ligetil at drive en virksomhed i personligt regi og i starten er det nok denne form, som giver mest mening rent aktivitetsmæssigt og administrationsmæssigt. Når virksomheden får en vis størrelse og aktiviteten stiger, vil virksomhedsejeren så småt begynde at overveje om forretningen skal drives i selskabsform. Her vil virksomhedsejeren typisk forhøre sig hos en revisor eller eventuelt en skatteekspert omkring fordele og ulemper ved både den personlige virksomhed og ved et selskab. Så snart virksomheden når en vis størrelse, vil det oftest ende ud i at ejeren ønsker at foretage en virksomhedsomdannelse og dermed videreføre forretningen som et selskab. Motivationen er ofte forskellen på hæftelsesforhold ved den personlige virksomhed kontra ved et selskab. En virksomhedsomdannelse kan gøres efter enten den skattepligtige metode, som følger afståelsesprincippet eller efter den skattefrie metode, som følger reglerne i virksomhedsomdannelsesloven. Der er aldrig noget entydigt svar på hvilken af metoderne, som er den bedste. Det vil altid afhænge af den enkelte ejers situation, forventning og ønske med forretningen. Man er derfor nødt til at foretage en analyse af begge omdannelsesmetoder og herefter sammenligne, først og fremmest de skattemæssige konsekvenser for ejeren, men også den fremtidige situation efter omdannelsen. Denne opgave vil have til formål at belyse de forskellige problemstillinger, principper og konsekvenser af de to omdannelsesmetoder. Dette vil ske ved hjælp af både teoretisk og praktisk gennemgang og vil belyse både de skattemæssige og selskabsretlige konsekvenser ved en omdannelse.

UddannelserHD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2019
Antal sider83