Det optimale generationsskifte for Tømrermester Peter Bentzen

Bo Langkær Hansen

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv er generationsskifter af høj vigtighed, da et vellykket generationsskifte er med til at bibeholde såvel arbejdspladser som indtjening. Undersøgelser viser, at over de kommende 8 år vil der årligt være 7.500 virksomheder, som står over for et generationsskifte1, hvilket gør emnet højaktuelt. Det interessante er således, hvordan det optimale generationsskifte gennemføres, idet mulighederne er mange, hvilket denne afhandling vil tage udgangspunkt i. Der er flere forskellige modeller, når der skal gennemføres et generationsskifte af en virksomhed i Danmark. Fra samfundets side har man forsøgt at lette generationsskifterne ved at give mulighed for, at det kan ske ved succession inden for familien eller til en nær medarbejder. Der er så en række betingelser, der skal opfyldes, før man kan anvende reglerne om succession. Afhandlingen er bygget op omkring et konkret generationsskifte i den personlige virksomhed Tømrermester Peter Bentzen. Peter planlægger at gennemføre et generationsskifte ved helt eller delvist at overdrage virksomheden til sønnen Mads. De er begge enige om, at det, der er det primære for dem, er, at så få penge så muligt forsvinder ud af familiekredsen ved overdragelsen. Peter er indstillet på, at overdragelsen skal ske lempeligt, og at en del af overdragelsessummen eventuelt kan berigtiges som en gave.. Afhandlingen er opbygget således, at de enkelte modeller først gennemgås ud fra en mere generel vinkel, hvorefter der kigges på anvendelsesmulighederne i det konkrete generationsskifte.

UddannelserCand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider94