Kan det være så svært ? Kunsten at medinddrage de fagprofessionelle i etableringen af effektive patientforløb i sygehusvæsnet

Helle Auerbach, Lonni Fogh & Anette Østerkjerhuus

Studenteropgave: Masterafhandlinger

Abstrakt

På baggrund af vores interesse for patientforløb på tværs af afdelinger er vi blevet inspireret af implementeringen af Diagnosepakker på Vejle Sygehus. Vores empiri er hentet gennem interviews og litteraturstudier. Ved hjælp af teori om Aktør * Netværk og Institutionalisme, sættes fokus på oversættelsesprocessen hvorigennem implementering foregår. Vi har søgt at afdække de ledelsesmæssige udfordringer, i forhold til at medinddrage de fagprofessionelle som engagerede aktører i udarbejdelsen af standardiserede patientforløb. Vi finder at ildsjæle har væsentlig betydning for implementeringsprocessen kombineret med den ledelsesmæssige opmærksomhed. Samtidig er det væsentligt at forløbet og udfaldet, afhænger af de aktører som deltager i processen. Vi afslutter med nogle forslag til hvilken viden vi kan overføre til egen organisation.

UddannelserMaster of Health Management, (Masteruddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2006
Antal sider89