Finanskrisens påvirkning af relationerne mellem kunderne og Key Account Brøndby / Key Account Odense

Morten Rasmussen

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

Denne specialafhandling i HD Supply Chain Management er et casestudie baseret på 5 delvist strukturerede interviews afholdt med 5 forskellige virksomheder. Virksomhederne er udvalgt som værende repræsentative. Udvælgelsen er sket i samarbejde med ledelsen af casevirksomheden. Som case er valgt de 2 key-account afdelinger i henholdsvis Brøndby og Odense. Afdelingerne har fælles struktur og ledelse og betragtes derfor i den sammenhæng som en samlet enhed. Formålet med undersøgelsen har været ønsket om at undersøge den nuværende finanskrise på virkning af relationer mellem transportkøberne og case virksomheden. Case virksomheden har siden efteråret 2008 haft fornemmelsen af en radikal ændring i kundernes tilgang til virksomheden. Undersøgelsen bygger på elementer fra netværks- og transaktionsomkostningsteorierne. Den indledende opfattelse byggede på, at kunderne havde foretaget et strategiskifte fra en netværks- til en mere transaktionsomkostningsorienteret tilgang til transportmarkedet. Til beskrivelse af dette skifte er opstillet en simplificeret model, der kombinerer de grundlæggende elementer fra transaktionsomkostnings- og netværksteorien. Disse elementer sammenstilles med Exit-Voice modellen i et koordinatsystem. Modellen anvendes både til visualisering af ændringerne den nuværende situation og som basis for anbefalingen om segmentering til modtræk til ændringerne. Anbefaling til casevirksomheden er baseret på en segmentering af kunderne. Der opstilles forslag til forskellige niveauer af service til de forskellige kunders tilgang og behov. Anbefalingerne vedrører både anvendelse af eksisterende redskaber samt behovet for udvikling af nye. Konklusionen på undersøgelsen har vist at, transportkøberne ikke har mistet den generelle tillid til case virksomheden, men at der er sket en ændring i tilliden til raterne. Der er stor forskel på den enkelte respondenters svar og forventninger til fremtiden, men priser og rateniveau har for alles vedkommende fået en fremtrædende fokus. Variationen gælder derfor primært den måde som respondenterne viser deres omkostningsfokus på. Den vigende tillid til rateniveauet gør at respondenterne forventer, at de fremtidige transportaftaler bliver af kortere varighed en de nuværende, men at den grundlæggende vilje til informationsdeling ikke er påvirket.

UddannelserHD Supply Chain Management, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider82