Generationsskiftemodeller: Generationsskiftemodeller i mindre hovedaktionærselskaber hvor goodwill er et meget væsentligt aktiv

Jakob Skovgaard Larsen

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

Inden udførelsen af et generationsskifte er der en række essentielle strategiske elementer, som virksomhedsejer skal være opmærksom på med henblik på at gennemføre generationsskiftet på mest gunstige vilkår. Ethvert generationsskifte vil primært tage afsæt i to forhold. De strategiske overvejelser omkring virksomhedens fremtid og de tekniske overvejelser omkring de juridiske, skattemæssige og finansielle forhold. Strategiske forhold som virksomhedsejer kan overveje i forbindelse med virksomhedens fremtid er, (Serup, 2019):
o Vurdering af virksomheds forretningsmæssige status – hvor er virksomheden på vej hen?
o Ledelsesmæssige overvejelser – hvem kan, og skal lede virksomheden fremover?
o Nærtstående overvejelser. Kan virksomheden overdrages indenfor familien eller skal den sælges til tredjemand og hvordan skal formuen fordeles mellem arvingerne?

De strategiske overvejelser er den del som i afgrænsningsafsnittet bliver omtalt som de ”bløde” elementer i forbindelse med et generationsskifte. Det er min klare vurdering, at den ”bløde” del af et generationsskifte skal foretages inden den tekniske del af et generationsskifte planlægges og gennemføres.

Denne hovedopgave vil, til trods for vigtigheden af den ”bløde” del, udelukkende tage udgangspunkt i den ”hårde” del af et generationsskifte.

Før et eventuelt generationsskifte kan det være relevant at fokusere på virksomhedens struktur. Hvis der er tale om en ejer, som driver sin virksomhed i personligt regi, kan det i visse tilfælde være en nødvendighed, at få omdannet sin virksomhed fra personligt regi til selskabsform. Hvis ejerlederen i forvejen driver sin virksomhed i selskabsform, kan det i langt de fleste tilfælde være en fordel, at selskabet drives i en holdingstruktur. Årsagen er blandt andet, at likvider kan overføres fra driftsselskabet til holdingselskabet uden nogen form for beskatning. Hvis selskabet består af flere funktioner – dette kunne være selve driftsaktiviteten og en ejendom som er købt ind i selskabet, så kan der være fordele i at spalte selskabet. Fordele, ulemper samt skattemæssige regler og muligheder i relation hertil, vil blive gennemgået i hovedopgaven.

Det er langt fra alle virksomheder som er egnet til et generationsskifte. Tager virksomhedens årelange indtægtsgrundlag udgangspunkt i ejerlederens oparbejdede viden og relation til kunderne, kan det være svært for en udefrakommende ny ejer, at overtage driften og drive virksomheden videre som om ingenting var hændt. Et generationsskifte er ikke altid den rigtige løsning, og i nogle tilfælde kan en optimal løsning være, at ændre forretningsstrategi eller alternativt helt at lukke virksomheden.

I de fleste tilfælde vil det være relevant, at analysere den aktuelle virksomheds position i markedet samt de konkurrencemæssige forhold. Analysen skal i sin helhed danne grundlag for, at virksomheden har en fremtid for den kommende ejerkreds. En analyse af disse forhold kan f.eks. foretages med udgangspunkt i teoretiske modeller som Boston Modellen, SWOT, Porters Five Forces, PESTEL m.fl. Dette er i den virkelige verden ”kun” vejledende teoretiske modeller, men i forbindelse med et generationsskifte kan de hjælpe med, at skabe overblik over virksomhedens position i markedet samt underbygge en række af de overvejelser, som bliver gjort i forbindelse med et generationsskifte.

UddannelserHD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2020
Antal sider79