Teknisk Landsforbund: Udfordringer & Muligheder

Mads Teisen & Gorm Friborg

Studenteropgave: Masterafhandlinger

Abstrakt

Masteren ser nærmere på hvordan en organisation i krise sætter strategier for at løse sin krise, og hvilken sammenhæng der kan ses mellem krisen og de valgte strategier. Der gås et lag dybere ved også at se på hvorledes der kunne være anvendt alternative strategier for løsning af krisen, og hvad det kan betyde for organisationen. Det bliver undersøgt, hvordan ledelsesformer som ?vision management? og ?Balanced Scorecard?, kan appliceres på organisationen, ligesom en ny ledelsesform tillids¬baseret ledelse analyseres i forhold til organisationen. Det konkluderes at Tillidsbaseret ledelse på længere sigt har et stort potentiale for en organisation som Teknisk Landsforbund.

UddannelserMaster of Public Administration, (Masteruddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2007
Antal sider98