Analyse af garanti obligationen Grøn Energi 2012-2016

Don Fischer

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

I denne opgave bliver den strukturerede obligation Grøn Energi 2012 - 2016 analyseret. I de første fire kapitler at skabes en generel forståelse for strukturerede obligationer og de indgående elementer, obligationen og optionen. I de følgende to kapitler belyses og diskuteres kontinuert prisfastsættelse af derivater og Monte Carlo simulation, som er den grundlæggende teori, der anvendes til at prisfastsætte optionselementet. Slutteligt i kapitel 7 analyseres Grøn Energi 2012-2016, hvor prisen estimeres til værende lavere end den af Garanti Invest oplyste værdi. Dog gør fejlkilderne, behandlet i diskussionen, og konfidensintervallet for prisfastsættelsen af produktet, det ikke muligt at konkludere om produktets værdi er for dyr. Det konkluderes at Grøn Energi 2012-2016 er et kompliceret og svært gennemskueligt produkt for en almindelig investor, hvorfor finanstilsynets røde risikoafmærkning er forståelig, samt at Garanti Invest etiske retningslinje kun i ringe grad er retvisende.

UddannelserHD Finansiering, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2012
Antal sider81
VejledereJesper Lund