User motivation: A qualitative study of user motivation on Pinterest

Pico Anders

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

What motivates users to use the social media site Pinterest? - Hvad motiverer brugere af Pinterest til at bruge Pinterest? Dette speciale er baseret på en kvalitativ analyse af Pinterest brugernes motivation for at bruge det sociale netværk Pinterest. Pinterest er et nyt socialt netværk, der blev dannet i 2010 af Ben Silvermann, Paul Sciarra og Evan Sharp. Pinterest er derfor ikke et gammelt social netværk, men et netværk, der i løbet af kort tid, er blevet populært særligt i USA. I Danmark er Pinterest ikke så udbredt endnu, selv om det har været på markedet i 5 år. En af grunden til, at Pinterest ikke er blevet populært i Danmark endnu, skyldes, at Pinterest i først omgang er blevet markedsført til det amerikanske marked. Det er først nu, at Pinterest kaster sig over det europæiske marked, hvilket betyder, at Pinterest i de kommende år kan blive et ganske populært netværk i Danmark. Det er med dette i fokus, at dette speciale tager sit udgangspunk fra. Dette speciale bygger på en abductive metode, hvilket vil sige, at undersøgelsen tager sit udgangspunkt i allerede etableret teori om Sociale medier og motivation (extrinsic og intrinsic fordele) til at finde ny viden. Denne teoretiske del er blevet brugt til at opstille en række spørgsmål, der skal belyse brugernes motivation for at benytte sig af et socialt netværk som Pinterest. Denne teori er endvidere blevet brugt som et overordnet fundament for undersøgelsen, hvilket betyder, at undersøgelsen også er foregået eksplorativ, og derfor ikke ladet sig styre fuldstændig af teoriens omfang. For at kunne undersøge, hvorvidt brugere af Pinterest er motiveret til at bruge netværket, så har det i første omgang været nødvendigt at se på, hvad der definerer et socialt medie, og nærmere hvor Pinterest befinder sig indenfor denne kategori. Dette er derfor blevet uddybet ved at karakterisere Pinterest som et social netværk. Dette er blevet brugt til at stille nogle faktorer op, der beskriver, hvad et sociale netværk er, og hvordan Pinterest er opbygget i forhold til andre sociale netværker. Her er der blevet benyttet de mest populære sociale netværker; Facebook, Twitter og Instagram. Forskelle og ligheder mellem de sociale netværker er blevet brugt til at opstille nogle mulige motivationsfaktorer, der kan forklare, hvorfor brugerne benytter sig af et socialt netværk som 4 Pinterest. Disse faktorer er yderligere blevet inddraget i den empiriske undersøge, hvor 5 respondenter er blevet interviewet. Dernæst er teorien om User gratification blevet benyttet som en overordnet teori for bruger-motivationen. Denne teori er blevet benytte, fordi den inkluderer brugeren. Med andre ord brugeren er et selvstændigt individ, der selv kan afgøre, hvilke medier han eller hun ønsker at tage del i. Det er derfor brugeren, der hovedsageligt bestemmer, hvilke medier han eller hun ønsker at benytte sig af. Endvidere kigger specialet dybere ned i motivationsfaktorerne ved også at se på brugerens extrinsic og intrinsic fordele ved at benytte sig af det sociale netværk, Pinterest. Social konstruktivisme er i forbindelse med undersøgelsen blevet valgt som den videnskabelige tilgang til specialet. Denne tilgang er blevet valgt, fordi den tager de sociale sammenhænge med i forhold til hinanden. Med andre ord realiteten er en social konstruktion, hvor individer er influeret af hinanden. Specialet afsluttes med en analyse og diskussion af respondenternes svar, hvor også de forskellige motivationsfaktorer bliver præsenteret. Yderligere bliver der præsenteret mulige marketing fordele, som dette speciale har kastet lys på.

UddannelserCand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2015
Antal sider133