Tesla Motors on the Danish Car Market: Opportunities for Growth

Marko Vukadinovic Jeftic

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Tesla Motors (TM) er en af de førende elbil producenter. TM har haft stor succes i Danmark især i 2015, hvor salget af dens model S eksploderede.
Desværre er salget af TMs biler gået drastisk ned i 2016 og tendensen fortsætter. Dette skyldes højest sandsynligt primært indfasning af registrering afgift på elbiler startende i 2016. Elbiler har været undtaget for registreringsafgift siden efteråret 2012.
Målet med denne opgave har været at undersøge TMs position på det danske bilmarked samt undersøge hvad TM kunne gøre for at styrke sin position på markedet.
Ovenstående er blevet undersøgt gennem en strategisk markedsanalyse samt en strategisk branding analyse.
Det første kapitel indeholder en omverdens analyse i form af PESTLE samt in analyse af interne forhold i form af en værdikæde analyse. Kapitlet af sammenfattet gennem en SWOT analyse som viser virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler.
Det næste kapitel omhandler branding med primær fokus på TMs brand identitet samt TMs brand awareness og brand image.
Opgavens har et interpretivistisk teoretisk perspektiv, metodologien er eksplorativ. Primær data var indsamlet gennem et spørgeskema (kvantitativ metode). Der er i opgaven desuden anvendt en stor del sekundære data.
Ud fra undersøgelserne i de to kapitler og på baggrund af de indsamlede data både primære og sekundære er det konkluderet at TM får det meget svært ved at sælge sine biler primært grundet den gradvise indførsel af registreringsafgiften.
Opgaven viser dog at TM har en stærk brand identitet og umiddelbart også et solidt brand image. Til gengæld viser spørgeskemaet at de danske forbruger har en begrænset viden om TM generelt, hvilket blandt andet understreges ved at største delen af respondenterne i spørgeskemaet ikke er klar over at TM også producerer batterier til energiopbevaring (Powerwalls).
Grundet udfordring med prisstigning skal TM fokusere på yderligere at styrke dens brand, så virksomheden er bedre stillet i fremtiden når virksomhedens priser bliver mere konkurrencedygtige.

UddannelserCand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2017
Antal sider82