Ireland: an emerging eurosceptic or an exemplary EU member state? An examination of Irish attitudes toward the EU and European integration

Sibylle Christina Aebi

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Den offentlige menings rolle i forhold til den europæiske integration har vundet betydning igennem de seneste år. I betragtning af denne stigende fokus på den offentlige menings betydning for udviklingen af det europæiske projekt, skal denne faktor undersøges på baggrund af et valgt eksempel, nemlig offentlige holdninger til EU og europæisk integration i Irland. Irland er velegnet til at studere offentlige holdninger til EU, da befolkningen aktivt kan få indflydelse på den europæiske integrationsprocess ved at afgive deres stemme i referendum, som holdes i forbindelse med ratifikationen af alle EU-traktater. Irland betragtes typisk som et pro-EU land, dvs. et land hvori den offentlige mening er overvejende positiv over for EU og europæisk integration. På det seneste har det irske nej til Nice-traktaten og især sidste års nej til Lissabon-traktaten derimod sat spørgsmålstegn ved denne generelt accepterede forestilling af Irland som en eksemplarisk EU-medlemsstat. Dette speciale tager derfor udgangspunkt i denne problematik og undersøger om irske holdninger til EU kan betragtes som euroskeptiske og om en kategorisering af disse holdninger kan give indsigt i deres underliggende motivation og udvikling. Undersøgelsen af irske holdninger har inddraget teorier vedrørende faktorer, som bestemmer offentlig tilslutning til EU og europæisk integration, og har derudover lagt særlig vægt på teorier og undersøgelser, som udelukkende beskæftiger sig med negative holdninger til EU, eller med andre ord euroskepticisme. Ved at kombinere de to teoretiske retninger i én analysemodel, kunne irske holdninger, som omfatter den offentlige mening og partilinjer, kategoriseres i forskellige typer. Lignende type-baserede kategoriseringer er blevet foretaget, for udelukkende at undersøge euroskepticisme på nationalt niveau, se for eksempel Sørensen (2008). Tager man imidlertid i betragtning at Irland typisk anses for at være pro-EU, så antages det at graden af euroskepticisme sandsynligvis må være relativt lav, mens størstedelen af irernes holdninger må være positive. Som følge anvendes denne type-baserede kategorisering for at beskrive både negative og positive holdninger. Empirisk data fra Eurobarometer rapporter, som spænder over Irlands optagelse i EU frem til i dag, dannede grundlaget for undersøgelsen. Modellen som bruges til at analysere data skelner mellem fire typer af holdninger; graden eller intensiteten, utilitaristisk-baserede, suverænitets-baserede og institutionel præstations-baserede holdninger. Den type-baserede kategorisering af den empiriske data viste, at i forhold til graden er niveauet af hård euroskepticisme forholdsvis lav, mens opbakning til EU generelt er høj. Når de resterende tre typer og deres retning betragtes, viser det sig at holdninger baseret på utilitaristiske overvejelser fører til den største grad af tilslutning, mens suverænitets og identitets spørgsmål derimod ofte fører til opposition eller formindsket opbakning til EU. Holdninger til institutionel præstation udvirker sig positivt på holdninger til EU og har derfor overvejende opbakning til følge, men ikke i så stor udstrækning som utilitaristisk-baserede. Disse generelle resultater kunne, til en vis grad, også forklare de to negative udfald ved Nice I og Lissabon folkeafstemningen. Endelig har undersøgelsen vist, at den nationale kontekst har en stor betydning for holdninger til EU og europæisk integration.

UddannelserCand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2009
Antal sider85