Authentic Followership Connecting Leadership Acceptance and Effectiveness

Benjamin Luka Kabongo & Nikolaj Klose

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Denne afhandling søger, at finde de mest effektive ledelsesstile i danske virksomheder på baggrund af data fra danske organisationsmedlemmer samt internationale ledere i Danmark. Afhandlingens titel fokuserer på det nye akademiske område –autentisk følgeskab –og dennes relation til lederens accept og effektivitet. Accept omfatter medarbejderens grad af tro på lederen, hvilket påvirker effektiviteten. Afhandlingen følger som udgangspunkt GLOBE’s teoretiske model, hvor ledelsesaccept og ledelseseffektivitet er modellens konkluderende element. Organisationskultur er et bærende element i afhandlingen og dennes relation til autentisk følgeskab illustreres i form af teoretiske og praktisk (u)sammenhænge.
Det videnskabsteoretiske perspektiv er henholdsvis socialkonstruktivisme og hermeneutik. Disse kommer til udtryk i form af respondenternes opfattelse af virkeligheden, samt afhandlingens progression. Afhandlingen benytter både kvalitativ og kvantitativ metode i form af semi-strukturerede interviews med internationale ledere og en spørgeskemaundersøgelse blandt danske organisationsmedlemmer.
Afhandlingen påviser at danske organisationsmedlemmer endnu ikke er autentiske følgere, men det øgede fokus på autenticitet blandt virksomheder og samfundet generelt, peger på at autentisk følgeskab får større betydning i fremtiden – både professionelt og personligt. Herunder indikerer afhandlingen, at den mest effektive ledelsesstil i danske virksomheder er karismatisk/værdibasseret ledelse. Dette eksemplificeret af både den kvalitative og kvantitative metode. Dertil tilføjer de kvalitative resultater, at den human-orienterede ledelsesstil også kan være effektiv i danske virksomheder. Dog argumenterer de kvantitative resultater for, at denne ledelsesstil er ineffektiv.

UddannelserCand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Multikulturel Kommunikation i Organisationer), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2018
Antal sider152
VejledereAlex Klinge