Applying Options Pricing in Valuing Real Estate Developments

Jakob Bay Klausen & Neal Scott Hollingsworth

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Dette speciale beskæftiger sig med realoptioner som værdiansættelsesmetode for ejendomsprojekter. Det søges undersøgt hvilke udfordringer en bredere anvendelse af realoptionsværdiansættelse står overfor i forhold til DCF-modellen. Dette gøres gennem en case, hvor realoptionsmetoden anvendes på casen Greve Distributions Center samt en diskussion af den akademiske litteratur, der beskæftiger sig med realoptioner og dens anvendelse på ejendomsmarkedet.
Der findes flere konkurrerende værdiansættelsesmetoder inden for finansiering generelt og ejendomsinvesteringer specifikt. Det etableres, at DCF-metoden er en af de mest udbredte metoder, hvorimod realoptioner stort set ikke anvendes af praktikere inden for ejendomsbranchen.
Ejendomsbranchens struktur gennemgås med fokus på splittet mellem aktiv- og lejemarkeder samt de forskellige ejendomstyper.
Herefter analyseres styrker og svagheder for både den traditionelt anvendte DCF-metode samt realoptionsmetoden. I praksis svækkes DCF-metoden ved at blive anvendt i en simplificeret udgave med antagelser så som en konstant diskonteringsrente. Derudover er det en svaghed, at DCF-modellen bruger punktestimater til at repræsentere et interval af mulige input og output. Realoptionsmodeller kan tage højde for nogle af disse svagheder, ved at kvantificere værdien af fleksibiliteten af indbyggede optioner. Metoden bygger dog på input, som i praksis kan være svære at estimere f.eks. volatiliteten for det enkelte aktiv. Derudover kræver modellen en høj grad af matematisk samt finansiel forståelse.
I specialet præsenteres et framework, der kan identificere og skabe overblik over hvilke ejendomsprojekter, hvor realoptioner som værdiansættelsesmetode kan tilføre en merværdi i forhold til traditionelle metoder. Dette gøres med udgangspunkt i, om udnyttelsen af optionen kan forskydes tidsmæssigt, samt om der er mulighed for fysiske ændringer af ejendommen.
Til slut identificeres hvilke faktorer der skal være til stede i en organisation for at kunne implementere realoptioner med succes samt den generelle udbredelse af metoden inden for ejendomsmarkedet.

UddannelserCand.merc.fir Finansiering og Regnskab, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2018
Antal sider87