An Explorative Study of Wanderlust: Examining the Desire to Travel for the Sole Purpose of Traveling Rather than Reaching a Destination

Emma Bak Nielsson & Emma Nikoline Tangø

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Med udgangspunkt i et eksplorativt studie, har denne afhandling til formål at konceptualisere begrebet wanderlust med ‘travel motivation’ litteraturen som teoretisk grundlag. Endvidere vil vi undersøge, hvad wanderlust driver og drives af. Til dette finder vi det relevant at sammenligne begrebet med et allerede etableret koncept inden for ‘travel research’ litteraturen, og som yderligere har en tendens til at blive forvekslet med begrebet wanderlust. For at etablere wanderlust som et koncept og endvidere differentiere det fra andre koncepter, vil vi sideløbende gennem afhandlingens forløb sammenligne og undersøge konceptet ‘tourism xenophilia’, hvilket defineres som: ‘An individual’s attraction toward the perceived foreignness of destinations’ (Nørfelt et al., 2019).
For at kunne belyse det valgte problemfelt bedst muligt har vi valgt at redegøre for relevante teorier for at skabe udgangspunktet for afhandlingens dataindsamling, analyse og diskussion. I den teoretiske referenceramme belyses et udpluk af litteraturen inden for ‘travel motivation’, idet vi anser wanderlust som en potentiel ‘travel motivator’ for individer. Dette vil fungere som afhandlingens teoretiske grundlag, og dermed det område, hvor vi ønsker at tilføje ny viden. Da wanderlust endvidere er et begreb, der aldrig er blevet undersøgt før, og som derfor endnu ikke besidder en universel definition, har vi ydermere fundet det relevant at redegøre for den snævre mængde af eksisterende litteratur, som har inkorporeret begrebet. Hertil tager afhandlingen udgangspunkt i, at der netop ikke er blevet gennemført nogle grundige studier eller undersøgelser på baggrund af begrebet. Med aftag i den eksisterende litteratur, danner vi derfor vores egen definition af begrebet som en del af konceptualiseringen. Da wanderlust har sine rødder i lysten til at rejse bare for at rejse, er begrebet defineret som følgende: ‘An individual’s desire to travel for the sole purpose of traveling rather than reaching a destination’. Denne definition vil være omdrejningspunktet for udarbejdelsen af afhandlingen og vil derfor blive brugt som den objektive forståelse for begrebet. Afslutningsvis introduceres forskellige definerede og etableret begreber inden for ‘travel research’ litteraturen for at skabe et overblik over et udpluk af de koncepter, der eksisterer inden for litteraturen, og som samtidigt læner sig tæt op ad begrebet wanderlust.
På baggrund af den eksisterende litteratur og udvalgte videnskabelige skalaer, har vi opstillet i alt 21 hypoteser for at teste potentielle faktorer, der kan drive wanderlust og potentielle faktorer, som wanderlust kan have en effekt på. Med udgangspunkt i de samme faktorer, har vi endvidere opstillet hypoteser for tourism xenophilia for at undersøge og belyse mulige variationer mellem de to koncepter.
Med aftag i den positivistiske tankegang, har afhandlingen benyttet sig af kvantitativ data. For at teste de 21 hypoteser har vi lavet en spørgeskemaundersøgelse, som udgør afhandlingens primære data. En størstedel af spørgsmålene, der er blevet stillet i undersøgelsen, er baseret på videnskabelige skalaer, da dette øger den samlede validitet af afhandlingen. For yderligere at øge reliabiliteten af afhandlingen, har vi samarbejdet med et kommunikations- og analysebureau for at indsamle data. Med dette har vi sikret os at denne data er repræsentativ for befolkningen, hvorfor vi kan drage objektive konklusioner ud fra vores resultater.
På baggrund af undersøgelsesresultaterne er det blevet påvist, at wanderlust er et koncept, der eksisterer, og som påvirkes og er påvirket af forskellige faktorer. Endvidere er det blevet tydeliggjort, at wanderlust og tourism xenophilia er to forskellige koncepter, som yderligere påvirkes af og har en indvirkning på forskellige faktorer. Udfaldet af opgavens analyse og diskussion peger således på, at wanderlust er en potentiel og vigtig ‘travel motivator’, som både litteraturen, teorien og diverse interessenter burde tage til eftertanke i fremtidige studier, undersøgelser, segmenteringer og markedsføringstiltag. For eksempel, er det blevet påvist, at wanderlust drives af personlighedstræk såsom ‘restlessness’ og ‘novelty seeking’. Endvidere er det blevet synliggjort, at wanderlust har en stærk og positiv effekt på individers tilbøjelighed og lyst til at rejse alene. Faktorer, som differentierer sig fra tourism xenophilia, der i stedet drives af faktorer såsom ‘curiosity’ og ‘early travel experience’.
Med denne afhandling har vi udarbejdet den første dybdegående undersøgelse af wanderlust. I den overordnede sammenhæng kan det derfor konkluderes, at afhandlingen har belyst, at wanderlust er et fænomen for sig selv, som kan have adskillige gavnlige betydninger og indvirkninger - både for teorien og i praksis.

UddannelserCand.merc.bcm Brand and Communications Management, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandlingCand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2020
Antal sider122
VejledereAlexander Josiassen