The Influence of Lobbying Activities on the Democratic Process in the United States: A Study on the Effects of Lobbying using Game Theory

Morten Villadsen

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Denne afhandling studerer lobbyisme i USA. Formålet består af to dele, at undersøge hvad der muliggør lobbyisme i USA og dennes effekt på den demokratiske proces i landet. Den første del, som ser på, hvad der muliggør lobbyisme, undersøger, hvad der ligger til grund for den voksende lobby-industri i USA. Den anden del undersøger, hvilken effekt lobbyisme har i forhold til demokratiet. Dette er blevet gjort ved at opstille nogle hypoteser, som fremfører forklaringer på de fænomener, som denne afhandling beskæftiger sig med, dvs. hvad der muliggør lobbyisme, og hvilken effekt denne har på den demokratiske proces. Derefter er disse hypoteser blevet analyseret og testet ved hjælp af den valgte teori, den indsamlede empiriske data og andre konkurrerende hypoteser. Den valgte teori er Spilteori og bidrager med såkaldte spil, hvori repræsentationer af afhandlingens centrale aktører vil foretage strategiske valg, og ud fra disse er logiske slutninger udledt. Efterfølgende er disse så blevet placeret i den indsamlede datas kontekst og analyseret for derefter at være holdt op imod andre hypoteser med alternative forklaringer på de samme fænomener. Denne afhandling har fundet frem til, at finansieringen af og de øgede udgifter til politikernes valgkampagner ligger til grund for de stigende summer, som udefrakommende interesser bruger på at lobbye. Ydermere har den identificeret de to største konsekvenser for den demokratiske proces forårsaget af lobbyisme. Den første af de to er den forvrængede forskel på rige og fattige interessers lobbyevner, og derved den indflydelse de har adgang til, hvilket medfører et demokratisk repræsentationsproblem. Den anden demokratiske konsekvens er den lave valgdeltagelse i nyere tid grundet vælgernes utilfredshed med den lovgivende magt på grund af dennes involvering med lobbyisme. Afhandlingen har kunnet konkludere, at det stigende kampagneforbrug og de rige interessers større indflydelse, hovedsageligt skyldes det nuværende politiske system samt valgmetode og ikke nødvendigvis politikernes grådighed. Derudover er det konkluderet, at det forekommer, at den lave valgdeltagelse i højere grad skyldes andre faktorer end lobbyisme, omend denne også har haft en effekt.

UddannelserCand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2015
Antal sider90