Indførelsen af bæredygtig forretningsskik i den globale mobiltelefonindustri

Laura Andrea Madsen

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Dette speciale har til formål, at undersøge hvilke faktorer der kan få den globale mobiltelefonindustri til at ændre forretningspraksis og indføre mere bæredygtige forretningsmodeller og skikke.
Analysen er opbygget af tre dele for at kunne give en samlet og fyldestgørende besvarelse af problemformuleringen; et forbruger perspektiv, et governance perspektiv samt et tredje analyseafsnit, som sammenholder resultaterne fremkommet fra de to perspektiver. Derudfra fremsætter analysen de mekanismer som er påkrævet for en bæredygtig udvikling og ændring i mobiltelefonindustriens forretningsmodel. Den metodiske tilgang til problemstillingen tager udgangspunkt i metodetriangulering som kombinerer et kvantitativt spørgeskema og et kvalitativt fokus gruppeinterview. Metodekombinationen kan give en grundigere analyse og mere kvalificeret afdækning af problemstillingen.
Afhandlingen undersøger antagelsen i samfundet om, at forbrugeren er en ansvarlig og bevist forbruger, som er interesseret i at ændre mobiltelefonindustriens forretningspraksisser. Dette gør de ved at lægge pres på virksomhederne og regeringer. Denne antagelse viser sig gennem opgaven ikke at være gældende. Faktorer som produktdesign, teknologi og funktionalitet er vigtigere for forbrugeren. I stedet påvises det gennem analysen, at forudsætningen for at ændre den globale mobiltelefonindustri primært er ved lovgivning og regler. Derudover skal der føres tilsyn med at virksomhederne opholder disse love og regler. Ud fra analysen kan det dermed konstateres, at interaktionen mellem internationale organisationer, regeringer og virksomheder tilsammen udgør de rette rammer for at få skabt de rette forhold til at ændre og skabe en mere bæredygtig mobiltelefonindustri.

UddannelserCand.merc.kom Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2016
Antal sider100
VejledereAnne Vestergaard