Studenterafhandlinger

Can Technical Analysis Predict Commodity Price Developments?

Casper Bek

Cand.merc.fsm Finance and Strategic Management, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri

Andreas Humledal Olsen

Cand.merc.dat Erhvervsøkonomi og Datalogi, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2010

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

En forståelse af organisatorisk praksis set i lyset af bæredygtighedsbegrebet

Andreas Heuser Fromberg Olsen

Cand.merc.fil Erhvercsøkonomi og Filosofi, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2015

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Medicinalvirksomheders hemmeligholdelse af fremgangsmådeopfindelser

Sofie Østerkjærhuus Ulstrup

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Revisors rapportering af svagheder i interne kontroller til virksomhedens øverste ledelse

Morten Nielsen, Thomas Nielsen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2010

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

You are what you eat - and the company you keep

Birgitte Friis Ølgod

Cand.merc.bcm Brand and Communications Management, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2015

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Strategisk analyse og værdiansættelse af gaslagring i Danmark

Jacob Mebus Meyer

HD Finansiering, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Development through business: Illusion or reality? Maximising development impact through home-country firms

Ragna Sara Jonsdottir

cand.merc.int -blc Business, Language and Culture, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Tax transparency: Skattemæssig transparens i virksomheder med fokus på EU-Kommissionens lovforslag omkring ”country by country” rapportering og de åbne skattelister i Danmark

Susan Christensen, Miriam Sund Vidbjørg

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

The Swedish Adolescent E-cigarette Consumer: An exploratory study of motivators for testing and using electronic cigarettes among Swedish high school students

Susi Fidan Frauenfelder

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2016

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

En værdiansættelse af Coloplast A/S

Martin Bay Hansen

HD Finansiering, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Værdiansættelse af H. Lundbeck A/S: En praktisk problemstilling

Alex Sandahl Grooten, Jeanette Fjeldsted Knudsen

HD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Do You Have to be Rich to be Green? Making Sustainable Products Available on the Kenyan BOP Market

Maxie Matthiessen

Cand.merc.pol International Business and Politics, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2014

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Don´t ask, don´t tell: En undersøgelse af udvælgelsen af dommere i USA og Danmark

Nena Sue Hansen

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Effekten for informationsværdi og administrative byrder ved indførsel af mikrovirksomheder i årsregnskabsloven

Bjarke Thøger Rasmussen

HD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2016

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Kapitalfonde i juridisk og økonomisk perspektiv

Mette Bøgh Larsen

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2008

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Retailers and supporting brands: A Master’s Thesis exploring the adverse effects on BRANDS sold through wholesale retailers

Nixon Bui

Cand.merc.smc Strategic Market Creation, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2014

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Analysis of stock performance based on fundamental indicators

Anders Heegaard, Peter Brøndum Riis Sørensen

Cand.merc.fir Finansiering og Regnskab, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Strategisk analyse og værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S

Andreas Hedegaard Ramsing

Cand.merc.fir Finansiering og Regnskab, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2008

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Komparativ analyse af nedskrivningsmodellerne for udlån i IAS 39, i ED/2009/12, i EBF’s model og i tillægget til ED/2009/12

Bjørn Philip Rosendal

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2011

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Værdiansættelse af NKT Holding A/S

Ruben Kirkegaard, Lasse René Sørensen

HD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

En fair ansættelse - enhver mands ret: En kritisk diskursanalyse af ubevidste kønsbias i rekrutteringen på Copenhagen Business School

Anne Louise Sloth

Cand.merc.hrm Human Resource Management, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2018

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Fast driftssted inden for den digitale økonomi

Steffen B. Jensen, Anne Varming

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2015

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

OPP Kontrakten: Den offentlige parts muligheder for ændringer og skabelse af efficiens

Lea Møller Jeppesen

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

The complexity of the Region Branding Process - A new model: Branding the region of Moldova (Romania) on the UK market

Elisabeta Morariu

cand.soc.sm Service Management, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2015

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil