Studenterafhandlinger

Værdiansættelse og nedbrydning af værdiskabelsen under EQT og Goldman Sachs Capital Partners ejerskab af ISS Facility Services A/

Martin Richter Olsen

Cand.merc.fir Finansiering og Regnskab, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Optimering af værdiskabelsen i den strategiske indkøbsproces hos Københavns Lufthavne A/S

Thomas Graversen, Christian Eichner-Larsen

HD Supply Chain Management, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Det finansielle markeds betydning internationalt set for boligprisernes kraftige og langvarige stigning

Daniel Bjørn Hansen

Cand.merc.fir Finansiering og Regnskab, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Etablering af en model for diskursrelationer: Til annotation af danske og italienske tekster

Morten Gylling-Jørgensen

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

A valuation of Höegh LNG: The impact of using real options valuation

Thor A.M. Bang-Ellingsen, Sverre Kjelstrup Nymo

Cand.merc.fir Finansiering og Regnskab, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Virksomheders klimaforandring: En analyse af de forretningsmæssige konsekvenser af EU’s unilaterale reguleringer på klimaområdet

Malene Nørby Nielsen

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Empirisk undersøgelse af CDS-Bond Basis

Thomas Chr. Vasehus

Cand.merc.mat Erhvervsøkonomi og Matematik, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2011

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Diffusion of a new technology: A case of Real Time Locating Systems

Frederik Daugaard Andersen

Cand.merc.it Business Administration and Information Systems, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Can Technical Analysis Predict Commodity Price Developments?

Casper Bek

Cand.merc.fsm Finance and Strategic Management, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri

Andreas Humledal Olsen

Cand.merc.dat Erhvervsøkonomi og Datalogi, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2010

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

En forståelse af organisatorisk praksis set i lyset af bæredygtighedsbegrebet

Andreas Heuser Fromberg Olsen

Cand.merc.fil Erhvercsøkonomi og Filosofi, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2015

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Medicinalvirksomheders hemmeligholdelse af fremgangsmådeopfindelser

Sofie Østerkjærhuus Ulstrup

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Revisors rapportering af svagheder i interne kontroller til virksomhedens øverste ledelse

Morten Nielsen, Thomas Nielsen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2010

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Strategisk analyse og værdiansættelse af gaslagring i Danmark

Jacob Mebus Meyer

HD Finansiering, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Tax transparency: Skattemæssig transparens i virksomheder med fokus på EU-Kommissionens lovforslag omkring ”country by country” rapportering og de åbne skattelister i Danmark

Susan Christensen, Miriam Sund Vidbjørg

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

The Swedish Adolescent E-cigarette Consumer: An exploratory study of motivators for testing and using electronic cigarettes among Swedish high school students

Susi Fidan Frauenfelder

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2016

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

En værdiansættelse af Coloplast A/S

Martin Bay Hansen

HD Finansiering, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Værdiansættelse af H. Lundbeck A/S: En praktisk problemstilling

Alex Sandahl Grooten, Jeanette Fjeldsted Knudsen

HD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Do You Have to be Rich to be Green? Making Sustainable Products Available on the Kenyan BOP Market

Maxie Matthiessen

Cand.merc.pol International Business and Politics, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2014

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Don´t ask, don´t tell: En undersøgelse af udvælgelsen af dommere i USA og Danmark

Nena Sue Hansen

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Effekten for informationsværdi og administrative byrder ved indførsel af mikrovirksomheder i årsregnskabsloven

Bjarke Thøger Rasmussen

HD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2016

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Kapitalfonde i juridisk og økonomisk perspektiv

Mette Bøgh Larsen

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2008

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Analysis of stock performance based on fundamental indicators

Anders Heegaard, Peter Brøndum Riis Sørensen

Cand.merc.fir Finansiering og Regnskab, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Strategisk analyse og værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S

Andreas Hedegaard Ramsing

Cand.merc.fir Finansiering og Regnskab, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2008

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Komparativ analyse af nedskrivningsmodellerne for udlån i IAS 39, i ED/2009/12, i EBF’s model og i tillægget til ED/2009/12

Bjørn Philip Rosendal

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2011

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil