Studenterafhandlinger

Søg i alt indhold

Filtre for Studenterafhandlinger

Søg koncepter
Valgte filtre

Udviklingen af OECD Transfer Pricing Guidelines og den Europæiske Unions anvendelse af disse guidelines

Eva Lærke Andersen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2019

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Udviklingen i besvigelsesteorier og konsekvenserne for revisor

Chanette Han Linder, Pernille Erdmann Gissel

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Udviklingen i fortolkningen af selektivitetsbegrebet i TEUF art. 107, stk. 1, på skatteområdet

Cecilie Frandsen

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2017

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Udviklingen i incitamentsaflønning på baggrund af implementeringen af direktiv 2017/828/EU af 17. maj 2017: En analyse af reglerne og de økonomiske overvejelserfor incitaments aflønning

Jeppe Stensbæk-Jensen, Emil Knudsen Rytz

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2019

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Udviklingen i revisors nutidige og fremtidige rolle i mindre virksomheder som følge af implementeringen og udviklingen i online regnskabsprogrammer

Sisse Bohm, Bobby Hallager Nielsen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2017

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Udvikling i forskelle af den regnskabsmæssige behandling af goodwill efter IFRS og ÅRL

Paw Lund Skovmose, Christoffer Kjær

HD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2015

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Udvikling i realkreditprodukter indenfor de seneste 10 år

Tina Schelle Bojesen

HD Finansiel Rådgivning, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Studenteropgave: Masterafhandlinger

Fil

Udvikling på kontrakt: En analyse af den offentlige styring af de danske universiteter

Line Hunsbal, Lisbet Jantzen

Cand.soc.pkl Politisk Kommunikation og Ledelse, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2010

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Udviklingsprojekter: En analytisk gennemgang af reglerne for den regnskabsmæssige behandling af udviklingsprojekter

Simon Fruensgaard, Peter Suhr Bundgaard

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2017

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Udvikling til kreative kulturer: Forskellige organisationskulturers vej til understøttelse af kreativitet

Jacob de Lichtenberg, Tanya Friis, Jacob Dorner Østergaard

Cand.merc.psyk Erhvervsøkonomi og Psykologi, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Udvælgelsesgrundlagets betydning for præcisionen af relativ værdiansættelse

Jakob Rahbek Nexøe, Mads Vedsted Therkildsen

Cand.merc.fir Finansiering og Regnskab, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2017

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Udøvelse af strategisk kontrahering og realisering af relationsrente med udgangspunkt i AB18

Sabina Parisa Elshan

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2019

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

UEFA Financial Fair Play: A legal and economic analysis of UEFA’s Financial Fair Play Regulations’ effect on the competition in European football

Jeppe Grunnet Mieritz, Einar Marsteen Helde

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2014

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Ugifte samlevende og deres børns arveretlige stilling ved den ene forælders død: En komparativ analyse af dansk og fransk arveret

Naja Egede Kristensen

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Uigennemsigtighed på andelsboligmarkedet

Ina Nørlund Pedersen

HD Finansiel Rådgivning, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

ULL- Metret fremtidens stressmålingsinstrument? En undersøgelse af Pressure Pain Sensitivity (PPS) som stressmålingsmetode

Morten Sjøgreen

Cand.merc.hrm Human Resource Management, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2011

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Ulovlige aktionærlån: Forklaring af aktionærernes ulovlige lånedispositioner

Thomas Corvinius Andersen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2016

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Ulovlige aktionærlån: Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger

Morten Husted Christensen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2014

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Ulovlige kapitalejerlån: En praktisk tilgang

Mikkel Aagaard

HD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2016

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Ulovlige kapitalejerlån i skatteretligt fokus

Morten Bendix Winkel, Patricia Blakid

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2016

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst

Trine Villadsen Malchow-Møller

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Ulovligt kapitalejerlån : En undersøgelse af lovgivningen og udviklingen heraf

Tobias Dinesen, Phi Hoang Tran

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2018

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Umbrella pricing og den private håndhævelse af konkurrenceretten

Jes Buhl Andersen

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2015

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Umulighedsrisikoen: Analyse af et nyt risikobegreb til en proaktiv håndtering af efterfølgende begivenheders indtræden

Mie Rosendahl Jørgensen, Michelle Sigersted Andersen

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2018

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil