Studenterafhandlinger

Forvaltningsrevision af projekttilskud: Den evige krig

Mie Kristine Bolt

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2014

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Valg af selskabs-/ organisationsform: Retslige forhold og skattemæssige forhold

Simon Vollmond Norden

HD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2015

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Fra Global News & Books til WHSmith: En joint venture

Jens Bager Christensen

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Ledelse mellem forskellige tålmodighedshorisonter: Mening i den permanente omstilling på Aarhus Universitet

Kirsten Brusgård

Master of Public Administration, (Masteruddannelse) Afsluttende afhandling, 2015

Studenteropgave: Masterafhandlinger

Fil

Excessive Pricing

Belma Özüpek

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2015

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Bestyrelsens ansvar og kompetencer i danske banker

Anders Niklas W. Jensen, Rasmus Eske Bruun

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Private equity funds: Is the business model viable in the future?

Jacob Pedersen, Michael Arup

Cand.merc.fsm Finance and Strategic Management, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil
Fil

Understanding Danish games development 2000 – 2010: What’s next?

Anders Møller Pedersen

Cand.soc.cbp Management of Creative Business Processes , (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2011

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

The influence of packaging change on brand preference and brand relationship: Case study: Bellavista

Marco Fioretti

Cand.merc.bcm Brand and Communications Management, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2014

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Humans need not apply: How robotic accelerator technology are challenging our ideas of work and innovation

Lars Brand Vesterberg Hansen

Cand.soc.oie Organisational Innovation and Entrepreneurship , (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2016

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf

Christina Juul Sørensen

Cand.merc.kom Erhvervsøkonomi og Kommunikationsledelse , (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2014

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

Mads Fromholt Poulsen, Lasse Rosenborg Petersen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Selskabsskatteloven / Virksomhedsskatteloven: Valg af virksomhedsform ved etablering af virksomhed

Rasmus Riber Hansen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2010

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Revision af Andelsboligforeninger

Lise Kuld

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Farum: En by med andet end høje skatter

Magnus Willert-Wedel

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2011

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Trivsel er hårdt arbejde: Et speciale om hvordan kampagnen `fra stress til trivsel´ gør det muligt at styre og umuligt at kritisere

Rasmus Bergmann

Cand.soc.pkl Politisk Kommunikation og Ledelse, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2010

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Sustainable fashion: Towards a sustainability mind-set in the fashion industry

Marina Maryvonne Kahle

cand.merc.int -blc Business, Language and Culture, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2015

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Fashionable Sustainability: A Qualitative Study of Consumer Behaviour

Freja Silke Højberg Stenbæk

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Monte Carlo simulering: Anvendelse af metoden samt introduktion af de variansreducerende metoder og Heston-modellen

Thomas Aamand Nielsen

Cand.merc.mat Erhvervsøkonomi og Matematik, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2010

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Mass customization: An assessment of the scope of implementation

Andreas Heinung

Cand.merc.scm Supply Chain Management , (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2011

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Say please? En tværsproglig analyse af opfordringer på engelsk produceret af danske og spanske sprogbrugere med særligt fokus på høflighed og kulturelle værdier

Anja Sandfeld Arnsberg, Stine Evald Bentsen

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil