Studenterafhandlinger

Søg koncepter
Valgte filtre

Medicinalvirksomheders hemmeligholdelse af fremgangsmådeopfindelser

Sofie Østerkjærhuus Ulstrup

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Valuation of SalMar ASA

René Nicholas Kabel Laursen

Cand.merc.asc Accounting, Strategy and Control, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Commodities as a Diversification Tool: An Empirical study of Commodity Futures

Gunnar Hestetun Breivik, Kathrine Bråthen

Cand.merc.aef Applied Economics and Finance, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2015

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Knowledge management towards innovation: An empirical study of the Medical Device Industry

Alejandro de Santiago Hernandez

cand.soc.sm Service Management, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2015

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Studenteropgave: Masterafhandlinger

Fil

Betydningen af dynamiske contra stabile rammer i offentlige organisationer for anvendelsen af LEAN

Claus Kirchoff

HD Supply Chain Management, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Valuation of SAS: In M&A Perspective

Mathias Roland Dirksen

Cand.merc.fsm Finance and Strategic Management, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

En værdiansættelse af Coloplast A/S

Martin Bay Hansen

HD Finansiering, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Liberaliseringen af selvfinansieringsforbuddet: Og betydningen heraf for kapitalfondes virksomhedsopkøb

Katja Nordentoft

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2010

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

OBA in Inter Organizational Relationships

Mario Francesco Ranieri

Cand.merc.asc Accounting, Strategy and Control, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Identitet i en forandringsproces: Sensemaking, Organisation og forandringsledelse

Signe Winther Allerup

HD Organisation og Ledelse, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2015

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

The effects of public funding on the film and music industry competitiveness

Júlía B. Björnsdóttir

Cand.soc.cbp Management of Creative Business Processes , (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af SAS Koncernen

Marianne Røder Pedersen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Rasmus Jensen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

The general theory of terminology: A literature review and a critical discussion

Kirsten Packeiser

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Etablering af en model for diskursrelationer: Til annotation af danske og italienske tekster

Morten Gylling-Jørgensen

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Virksomheders klimaforandring: En analyse af de forretningsmæssige konsekvenser af EU’s unilaterale reguleringer på klimaområdet

Malene Nørby Nielsen

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Empirisk undersøgelse af CDS-Bond Basis

Thomas Chr. Vasehus

Cand.merc.mat Erhvervsøkonomi og Matematik, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2011

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Skattefrie omstruktureringer: Med fokus på konsekvenserne ved vedtagelsen af lov nr. 343 af 18. april 2007

Frederik Gustafsen, Kristian Pedersen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Multinationalitetens effekt: En komparativ analyse af arbejdssystemerne i et dansk moderselskab og et mexicansk datterselskab på baggrund af de nationale institutioner med inddragelse af kulturelle aspekter

Line Holm Hansen

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Medarbejdere i teknik- og miljøforvaltningerne udfordres af at skulle skabe nye løsninger sammen med borgerne

Maria Cathrine Nielsen

Master i Offentlig Ledelse, (Masteruddannelse) Afsluttende afhandling, 2016

Studenteropgave: Masterafhandlinger

Fil

Beskatning af personalegoder: Med fokus på fri bil, fri telefon, fri bolig og fri sommerbolig

Lennart Sværke-Jessen, Daniel Lindebæk Hansen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2014

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Ugifte samlevende og deres børns arveretlige stilling ved den ene forælders død: En komparativ analyse af dansk og fransk arveret

Naja Egede Kristensen

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil