Studenterafhandlinger

Søg i alt indhold

Filtre for Studenterafhandlinger

Søg koncepter
Valgte filtre

Airbnb and Hotel Pricing Dynamics under Compression Period: Madrid 2019 Champions League Final

Athos Valsecchi

Cand.merc.mib Management of Innovation and Business Development, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2019

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Airport Passenger Experiences: Towards an Understanding of the Concept From a Passenger Perspective

Johan Gerlif, Christian Philip Høyer Lund

Cand.soc.sm Service Management, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2016

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Airport Strategy: A Takeoff for a Sustained Competitive Advantage: A Case Study of Copenhagen Airport

Dorothy Cialdino, Riccardo Cicconetti

Other, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2019

Cand.merc.ib International Business, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2019

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

A just rule: Et komparativt studie af konstitutionelle ideer og deres mulige implementering vedrørende etableringen af den selvstændige stat Kosovo

Martin Ellegaard Hansen

Cand.soc.pkl Politisk Kommunikation og Ledelse, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2008

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Akkreditering i H:S: Oversættelser og stabilisering

Kristian Antonsen, Helle Rasmussen, Janni Friis

Master of Health Management, (Masteruddannelse) Afsluttende afhandling, 2006

Studenteropgave: Masterafhandlinger

Fil

Aktieavancebeskatning: Konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0

Morten Qvist Hansen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2011

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Aktieavancebeskatning: Hos personer

Signe Primdal Andersen

HD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Aktieavancebeskatning: En vurding af mellemholdingreglerne

Martin B. Ravn

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Aktieavancebeskatning: Hvor skal porteføljeaktier placeres efter 2010?

Mia Majbritt Rasmussen, Martin Dyhr Jørgensen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2010

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Aktieavancebeskatning & omvendte juletræer

Charlotte Kjersgaard Olesen

HD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2011

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Aktieavancebeskatning for selskaber: Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-, datterselskabs- og porteføljeaktier

Kristina Luise Nilsson, Maibritt Nygaard Jensen

HD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2010

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Aktieavancebeskatningsloven: En teoretisk og praktisk analyse af udvalgte ændringer for aktier ved skattereformen

Maria Gammelgaard Hansen, Jacob Hänsch Thostrup

HD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2011

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Aktieavancebeskatningsloven: Selskabers beskatning af aktieavancer og -udbytter efter vedtagelse af L 202 og L 84

Maja Hedvig Nielsen, Klaus Thygesen

HD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Aktiebaserede incitamentsordninger: I unoterede virksomheder

Peter Leth Keller

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2017

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Aktiebaserede incitamentsordninger i unoterede danske selskaber

Helle Muff Højbjerg Jensen

HD Finansiering, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Aktiebaseret Crowdfunding i Danmark

Isabella Wichmann, Josephine Worm Andersson

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2016

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Aktiebaseret vederlæggelse: Fordele og ulemper ved anvendelsen som instrument til aflønning af selskabets ledelse

Jacob Martens Birkbøll

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2008

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Aktiemarkeds reaktion på finansielle informationer: En undersøgelse af kurspåvirkning ved aflæggelse af årsrapport

Andreas H. Sørensen, Frank B. Nielsen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2016

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Aktieoptionsaflønning efter den finansielle krise

Anders Espenhain Sørensen

HD Finansiering, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Aktieoptionsaflønning i Danmark og Storbritannien: En komparativ og terminologisk analyse

Mette Søndergaard Bertelsen

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Aktindsigt i administrative skatte og afgiftsstraffesager

Annette Arent

Master i Skat, (Masteruddannelse) Afsluttende afhandling, 2014

Studenteropgave: Masterafhandlinger

Fil

Aktionærindflydelse i danske banker

Jon Melchior Gudmandsen

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2010

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil