Studenterafhandlinger

Søg koncepter
Valgte filtre

Forskningsarbejdets refleksive tillid: En analyse af den tillidsfulde videndelings merværdi

Emil Matias Rasmussen

Cand.soc.pkl Politisk Kommunikation og Ledelse, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Forskningsledelse: i zonen mellem tillid og kontrol

Inge Holm

Master i Offentlig Ledelse, (Masteruddannelse) Afsluttende afhandling, 2016

Studenteropgave: Masterafhandlinger

Fil

Forskningsledelse i det offentlige: I et styringsteknologisk perspektiv

Inge Danielsen, Rolf Steffensen

Master of Public Administration, (Masteruddannelse) Afsluttende afhandling, 2010

Studenteropgave: Masterafhandlinger

Fil

Forskningssamarbejde: Motivation og relationer

Camilla Riff Brems

Master i Offentlig Ledelse, (Masteruddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: Masterafhandlinger

Fil

Forslaget til det nye udbudsdirektivs (KOM(2011) 896 endelig) strategiske anvendelse af EU-udbudsret til opnåelse af Europa 2020-Strategiens miljø-målsætninger

Anne Dorthe Baunerhøj

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Forsoning og straf

Amina Carsce Nissen, Milan Malinovski

Cand.soc.pkl Politisk Kommunikation og Ledelse, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2010

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Forståelses- og forventningskløften i 2011: En analyse af forståelsen og forventningerne mellem revisor og regnskabsbruger i en tid med fokus på fortsat drift

Hanne B. Thomsen, Thomas Hejbøll

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2011

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Forsvaret - the Danish army. Motivation og kultur – motivation and culture

Arik Twena

Cand.merc.hrm Human Resource Management, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Fortolkning af e-handelslovens §16: Formidlerens ansvar?

Emil Hartmann

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2011

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Fortolkningen af retmæssig ejer ved udbytteudlodninger i et koncernoptimerende perspektiv

Kristina Kruse, Stephanie Edske Henriksen

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2019

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2019

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Fortolkningen og anvendelsen af det skatteretlige ”Beneficial owner”-begreb

Kenneth Østergaard, Jerrik Olsen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2016

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Fortrydelsesretten: Forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?

Christina Wandt Jørgensen, Camilla Mathiesen

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Fortællinger fra et Kernesundt Univers: Et speciale om ethos i blogs

Birgitte I. Saxtorph

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Fortællinger fra universitetet: Et speciale om institutlederes meningsskabelse i en reformtid

Lise Degn

Cand.soc.pkl Politisk Kommunikation og Ledelse, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Fortællinger om kreativitet i DR: Et empirisk studie af kreativitet i et narrativt perspektiv

Anne Nygaard Nielsen, Salli Hegelund

Cand.merc.psyk Erhvervsøkonomi og Psykologi, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2014

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Forudsigelsesfejl: Et studie af sammenhængen mellem forudsigelsesfejl og kompensationspakken

Christian Bo Nielsen

Cand.merc.hrm Human Resource Management, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2014

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Forudsætninger for videnstransfer

Nete Mønsted Strange

Cand.merc.hrm Human Resource Management, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Forvaltningsrevision af projekttilskud: Den evige krig

Mie Kristine Bolt

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2014

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Forvaltningsrevision i kommunerne

Thomas Trøster

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Forventningskløften i Danmark

Mark Larsson

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2011

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Forventningskløften i forbindelse med oplysning om going concern i revisionspåtegningen

Pernille Møller Pedersen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2010

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Forventningskløften ifølge "den fjerde statsmagt"

Malene Hvidt Thamdrup

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2014

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Forventningskløften og IAASB’s revision af ISA 700

Christian Søeborg

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Forventningskløftens eksistens i relation til besvigelser: En empirisk undersøgelse af problemstillingen

Joy Funder Christensen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Forventningskløften ved revision af skat: Analyse af forventningskløften ved revision af skat mellem revisorer, kunder og offentligheden, samt hvordan denne mindskes

Annemette Engelsted Jonasen, Katrine Hauge Lauritsen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2018

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil