Studenterafhandlinger

Søg koncepter
Valgte filtre

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri

Andreas Humledal Olsen

Cand.merc.dat Erhvervsøkonomi og Datalogi, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2010

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Medicinalvirksomheders hemmeligholdelse af fremgangsmådeopfindelser

Sofie Østerkjærhuus Ulstrup

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Revisors rapportering af svagheder i interne kontroller til virksomhedens øverste ledelse

Morten Nielsen, Thomas Nielsen

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2010

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Strategisk analyse og værdiansættelse af gaslagring i Danmark

Jacob Mebus Meyer

HD Finansiering, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Tax transparency: Skattemæssig transparens i virksomheder med fokus på EU-Kommissionens lovforslag omkring ”country by country” rapportering og de åbne skattelister i Danmark

Susan Christensen, Miriam Sund Vidbjørg

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

The Swedish Adolescent E-cigarette Consumer: An exploratory study of motivators for testing and using electronic cigarettes among Swedish high school students

Susi Fidan Frauenfelder

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2016

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

En værdiansættelse af Coloplast A/S

Martin Bay Hansen

HD Finansiering, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Værdiansættelse af H. Lundbeck A/S: En praktisk problemstilling

Alex Sandahl Grooten, Jeanette Fjeldsted Knudsen

HD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Do You Have to be Rich to be Green? Making Sustainable Products Available on the Kenyan BOP Market

Maxie Matthiessen

Cand.merc.pol International Business and Politics, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2014

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Don´t ask, don´t tell: En undersøgelse af udvælgelsen af dommere i USA og Danmark

Nena Sue Hansen

Cand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Effekten for informationsværdi og administrative byrder ved indførsel af mikrovirksomheder i årsregnskabsloven

Bjarke Thøger Rasmussen

HD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2016

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Kapitalfonde i juridisk og økonomisk perspektiv

Mette Bøgh Larsen

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2008

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Analysis of stock performance based on fundamental indicators

Anders Heegaard, Peter Brøndum Riis Sørensen

Cand.merc.fir Finansiering og Regnskab, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Strategisk analyse og værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S

Andreas Hedegaard Ramsing

Cand.merc.fir Finansiering og Regnskab, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2008

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Komparativ analyse af nedskrivningsmodellerne for udlån i IAS 39, i ED/2009/12, i EBF’s model og i tillægget til ED/2009/12

Bjørn Philip Rosendal

Cand.merc.aud Regnskab og Revision, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2011

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Værdiansættelse af NKT Holding A/S

Ruben Kirkegaard, Lasse René Sørensen

HD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

En fair ansættelse - enhver mands ret: En kritisk diskursanalyse af ubevidste kønsbias i rekrutteringen på Copenhagen Business School

Anne Louise Sloth

Cand.merc.hrm Human Resource Management, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2018

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Fast driftssted inden for den digitale økonomi

Steffen B. Jensen, Anne Varming

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2015

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

OPP Kontrakten: Den offentlige parts muligheder for ændringer og skabelse af efficiens

Lea Møller Jeppesen

Cand.merc.jur Erhvervsøkonomi og Jura, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2013

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Samspillet mellem nedskrivningsregler og kapitaldækningsregler i Danmark

Holger Gyldenlund Pedersen

HD Finansiel Rådgivning, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling, 2011

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Fil

Sammenhængen mellem engagement og sygefravær

Christian Garsdal

Cand.soc.HRM Human Resource Management , (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2015

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Danske banker og finanskrisen

Jacob Sjølin Christensen, David Juel Jensen

Cand.merc.fir Finansiering og Regnskab, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2009

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Motstand mot endring – problemenes spire eller kilden til suksess? En kvalitativ studie av endringsmotstand i NCC

Anette Carlsen, Lena Folkedal

Cand.soc.HRM Human Resource Management , (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil

Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015: Jamen selskabsskatten er da 23,5% i 2015 - eller?

Birthe Brouer Viggaard

Master i Skat, (Masteruddannelse) Afsluttende afhandling, 2015

Studenteropgave: Masterafhandlinger

Fil

Grænser i den grænseløse karriere? En komparativ analyse af karriere og fastholdelse

Sara Lindgaard, Sandra Nortoft

Cand.soc.HRM Human Resource Management , (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling, 2012

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Fil