Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Sarah Nordahl-Pedersen & Camilla Tilgreen Bruncke

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

For at kunne rådgive omkring en virksomhedsomdannelse fra interessentskab til selskab, har vi fundet det nødvendigt i vores opgave at belyse samt redegøre for en række områder. Når der skal foretages en virksomhedsomdannelse har virksomhedsejerne mulighed for at foretage omdannelsen skattepligtigt eller skattefrit, hvilket leder os til følgende spørgsmål: - Hvad taler for henholdsvis en skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdannelse? - Hvilke særlige problemstillinger påstår der i forbindelse med omdannelse af et I/S? Når det er besluttet, hvilken metode der ønskes anvendt, skal selve omdannelsen foretages. Vi skal i denne forbindelse stille følgende spørgsmål: - Hvordan værdiansættes virksomhedens aktiver og passiver? - Hvilke skattemæssige konsekvenser kan en virksomhedsomdannelse have for virksomhedens ejere? I forbindelse med vedtagelsen af den ny skattereform den 22. april 2009 er der sket ændringer der kan have betydning for ejernes skattemæssige konsekvenser. Derfor vil vi afslutningsvis stille følgende spørgsmål: - Hvilke konsekvenser vil det have at vente med virksomhedsomdannelsen til 2010?

UddannelserHD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider84