Værdiansættelsen ved overdragelse af fast ejendom og kapitalandele mellem interesseforbundne parter i levende live og fra et dødsbo

Michael Baltzer

Studenteropgave: Masterafhandlinger

UddannelserMaster i Skat, (Masteruddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2018
Antal sider56