Entre grupos armados, mafias y politicos: Un análisis de la narco economía y sus causas en Colombia

Klein Oliver

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

3 Resumé I dette speciale analyserer jeg hvilke faktorer, der har medvirket til at gøre Colombias ulovlige kokainindustri til den største i verden samt hvilken rolle narkoøkonomien spiller for Colombias lokale og nationale magtdynamikker. Opgaven er opdelt i to hoveddele. I første del belyser jeg de strukturelle og individuelle faktorer, der danner grobund for narkoøkonomien i Colombia. I anden del analyserer og diskuterer jeg den gensidige påvirkning mellem magtstrukturerne i Colombia og landets narkoøkonomi. På baggrund af analysen konkluderer jeg, at Colombia adskiller sig fra andre lande med lignende geografiske betingelser for kokadyrkning ved, at narkohandlerne hér har kunnet etablere et sofistikeret netværk af producenter, distributører, grossister, forhandlere og hvidvaskere, der alle er en forudsætning for, at en ulovlig narkoøkonomi kan trives. Dette har været muligt på grund af Colombias særlige politiske, retslige og økonomiske situation. Samtidigt er der i store dele af landet opstået en narkokultur, der glorificerer de narkokriminelles pralende, overdådige og voldelig livsstil, og som dermed bidrager til at legitimere narkoøkonomien. Narkoøkonomiens trivsel er dog ikke kun en følge af ovennævnte faktorer, men kan ses uløseligt bundet til de særlige magtstrukturer, som gør sig gældende i det colombianske samfund. Ulovlige grupperinger så som guerillaer, mafiaer, bander og forskellige krigsherrers styrker har på grund af statens svage tilstedeværelse i en række områder kunnet kontrollere store dele af landet, hvorfra de frit har organiseret deres narkoforretning. Mens guerillaen og banderne er blevet set som en fjende af staten, har krigsherrerne og mafiaen indgået forskellige alliancer med politikere og dommere for bl.a. at kunne få frit lejde i de steder, de opererer. Til gengæld har politikerne fået adgang til magtfulde militante og økonomiske organisationer, der har kunnet bruges til at sikre stemmer og opbygge formuer samt til at holde orden i de perifære områder, hvor statens magt har været begrænset. Dette omsiggribende net af legale og illegale magtrelationer muliggøres ikke kun af narkoøkonomiens finansiering af de militante og økonomiske organisationer, men er også selv præmis for dennes eksistens. Derved danner narkoindustrien og landets politiske og sociale forhold en cirkel, hvor disse indbyrdes skaber og opretholder hinanden.

UddannelserCand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Interkulturel Marketing), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2015
Antal sider88