Ein Vergleich des Deutschunterrichts in Polnischen und Dänischen Schulklassen

Anna Trøjmer

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstract

Dette arbejde har til formål, at sammenligne motivationsstand til at lære tysk som skolefag hos de polske og de danske elever på 8.klasses trin. Inspirationen til dette arbejde udspringer af mine erfaringer og oplevelser fra Polen og Danmark.
Jeg kommer fra Polen hvor jeg har arbejdet som tysklærer i 5 år. Det undrede mig ikke meget, da jeg hørte fra mine elever om deres manglede motivation til at lære tysk – den var sikkert resultat af den polsk – tyske historie og det faktum, at det polske sprog er slavisk og det tyske er germansk. Til min store overraskelse viste de danske elever, den samme tilgang til tysk som sprog og skolefag, med tanke på den tysk - danske historie og det faktum, at både tysk og dansk er germanske sprog. Jeg blev derfor interesseret i at undersøge, hvordan motivationen er, til at lære tysk hos elever i Polen og Danmark, og hvilket, der ligger til grund, for denne tilstand.
Mit arbejde skal ses som et pilotstudie og er opbygget med en teori- og empiridel. I teoridelen belyser jeg begrebet motivation og præsenterer forskellige motivationstyper. I næste kapitel fokuserer jeg på begreberne, som skaber rammer for interkulturel forståelse af dette arbejde og mine synspunkter, samt oplevelser omkring den polske og danske kultur. De for mig vigtige arbejds begreber er kultur, religion, identitet og mentalitet. I næste kapitel præsenteres tysk – generelt som et vigtigt sprog i verden og den europæiske union, samt tysk som skolefag i de polske og danske skoler. I Kapitel 5 opstilles mine metodiske overvejelser, og den proces jeg gennemgik for at finde en metode til at konstruere et spørgeskema, gennemføre undersøgelse i en polsk og en dansk klasse på 8.trin, samt at samle, kategorisere og forberede svarene til analysedelen. I den empiridel præsenterer jeg de 23 spørgsmål, som er delt i 9 kategorier, samt svarene fra elever. Efter hver kategori diskuterer jeg svarene og sammenligner dem i forhold til hinanden og lignende motivationsundersøgelser i andre lande. Næste kapitel indeholder evaluering af metoden, hvor jeg overvejer og nævner, hvad gik godt og hvad kunne jeg lave anderledes i forhold til undersøgelsen og hvilken viden har jeg fået som kan hjælpe mig i mit fremtidige lærerarbejde. I Kapitel 8 præsenteres konklusionen fra min undersøgelse og kapitel 9 beskriver kort Visible learning fra John Hattie, som muligt værktøj til at forme mere motiverede elever.

UddannelserCand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Multikulturel Kommunikation i Organisationer), (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogTysk
Udgivelsesdato2016
Antal sider88