Analyse af risikostrukturen i CDO´er: Med udgangspunkt i ScandiNotes III

Wenche Bech

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Formålet med afhandlingen er at analysere risikostrukturen i CDO´er. Der er taget udgangspunkt i CLO´en ScandiNotes III, men resultaterne kan overføres til andre CDO produkter. ScandiNotes III er en statisk cash CLO med 3 trancher. Trancherne er udstedt til forskellige typer af investorer og bliver handlet på OMX Copenhagen SE. Trancherne bliver prisfastsat ved brug af den Én Faktor Gaussiske Copula model. Modellen bliver præsenteret og implementeret, og en følsomhedsanalyse af prisparametrene bliver udført. Ud fra dette analyseres hvor stor risiko udvalgte parametre har på CDO produkterne. Ikke overraskende viser analysen at den væsentligste risiko i CDO`er, er forholdet mellem default korrelationerne i de underliggende aktiver i porteføljen og at disse default korrelationer er tæt korreleret til konjunkturen. Fordi default korrelationer ikke kan observes, er der meningsforskelle blandt markedsdeltagerne om den korrekte default korrelation, som kan oprette handelsmuligheder samt korrelations risiko der skal forvaltes. Endelig viser analysen at CDO tranchernes afhængighed på default korrelation kan karakteriseres og måles som en eksponering overfor konjunkturcyklussen, også kaldet konjunkturcyklus risiko “business cycle risk”. Specielt er det mezzanin tranchen, som er følsom overfor konjunkturcyklus risiko. Afhandlingen fremhæver en række centrale spørgsmål for investor i CDO trancher samt udsteder af CDO produkterne. Korrelationsrisikoen er væsentlig høj for både udsteder og investor. Hos udsteder påvirkes præmierisikoen som følge af korrelationsændringerne. Både en høj korrelation og en lavere rating medfører at referenceporteføljen indeholder større kreditirisiko, hvilket gør afdækningen relativt dyr. Hos investorerne medfører en høj korrelationsrisiko at den påvirker marktomarket risikoen, som så igen øger prisrisikoen. Ligeledes påvirker en nedgradering i ratingrisiko at kompensationsbetalingerne stiger og at der er et større tab som investorerne skal dække, og medfører at investeringen bliver mindre attraktiv. Til sidst i afhandlingen fremhæves finanskrisens fokus på den tekniske finansieringsproces. På grund af finanskrisen er man blevet klar over hvor undervurderet risikostrukturen i CDO produkterne har været, og at den tekniske finansieringsproces har vist sig at være behæftet med fejl, hvor ekstreme tilfælde af default har været stærkt undervurderet i CDO evalueringen.

UddannelserCand.merc.fir Finansiering og Regnskab, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider85