Afdækning af valutatransaktions- og translationsrisiko i ikke-finansielle koncerner i henhold til regnskabsstandarden IAS 39

Allan Ries Kjærgaard

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

Denne fremstilling omhandler afdækning af virksomhedernes valutaeksponering iht. den internationale regnskabsstandard IAS 39 med fokus på afdækning af transaktions- og translationseksponering i koncernforhold. Fremstillingen søger at afklare følgende problemstillinger i denne forbindelse: • Hvordan har forskellige internationale koncerners forretningsstruktur betydning for typen og omfanget af valutaeksponering? • Hvordan fastlægges og praktiseres valutarisikostyring i koncernforhold? • Hvilke muligheder for afdækning af transaktions- og translationseksponering i koncernforhold eksisterer der i IAS 39, og hvordan kan disse muligheder praktiseres i koncernforhold? • I hvilket omfang benytter børsnoterede virksomheder sig af afdækning af transaktions- og translationseksponering, og hvilke finansielle instrumenter anvendes i givet fald til afdækning heraf? • Hvilke styrker og svagheder er der i IAS 39 i relation til afdækning af transaktions- og translationseksponering med fokus på koncernforhold?

UddannelserHD Finansiering, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider91