Fokus på vækst i den danske maritime klynge

Thomas Piil

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

Resume: Den danske maritime klynge, er inden for de seneste 10 år kommet på den politiske dagsorden, men den er i tiltagende grad truet af en progressiv outsourcing som foregår på mange niveauer i klyngen. Dette medfører en potentiel forhindring for hele fødekæden i det blå Danmark, som i vid udstrækning baserer sig på en tilstedeværelse af kompetencer og viden. Med udgangspunkt i risikoen for en udvanding af klyngen, forsøger jeg at finde frem til hvilke erhvervspolitiske faktorer en ny søfartsstrategi bør fokusere på, for at forbedre den institutionelle konkurrenceevne og skabe vækst i det blå Danmark. Konklusion og anbefalinger søges frembragt ved hjælp en klyngeteoretisk analyse af dybdegående ekspertinterviews, som jeg har foretager med 6 repræsentative repræsentanter for forskellige dele af klyngen. Der er tale om semistrukturerede interviews, som efterfølgende er transskriberet og analyseret. Det klyngeteoretiske grundlag baserer sig på teorien omkring den økonomiske geografi med basis i de Marshallianske eksternaliteter, primært med fokus på anvendelsen af Michael Porters diamantmodel, men tillige med input fra Paul Krugman og ”New Economic Geography”. Konklusionen på afgangsprojektet er, at den maritime klynge er et vigtigt konkurrenceparameter for dansk søfart, men at man isoleret set godt kunne bevare danske rederier selvom klyngen ikke var her. Rederierne ville så bare være tvunget til at orientere sig endnu mere globalt, hvilket ville betyde, at de vil opretholde en langt mindre del af deres organisation i Danmark, og rent samfundsøkonomisk vil det maritime erhverv miste sin betydning for produktion, beskæftigelse og eksport. Fra en samfundsøkonomisk synsvinkel bør man derfor fokusere på en bevarelse af de strukturelle rammevilkår, som har været med til at sikre konkurrenceevnen for dansk søfart, og kombinere det med forbedringer på det institutionelle område. Uddannelse, kompetencer og erfaring er det klyngen skal overleve på i fremtiden. For at vi kan gøre det må man fortsætte med at satse på og fokusere på at højne niveauet for de maritime uddannelser, hvilket kan ske på flere måder. Danmark er ikke større end at det vil give mening at lave ét kraftcenter for uddannelse, og det er afgørende at det placeres et sted hvor der er uddannelses- og forskningsmæssig kapacitet til at holde et højt niveau.

UddannelserHD Økonomistyring og Procesledelse, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2012
Antal sider133